2060 Procesné analyzátory

Procesný analyzátor 2060 Process Analyzer umožňuje špecializované online monitorovanie priemyselných procesov s viacerými parametrami a prúdmi.

2060 Process Analyzer je najuniverzálnejší analyzátor v portfóliu produktov Metrohm Process Analytics. Pomocou rôznych techník tento analyzátor umožňuje nepretržité online monitorovanie kľúčových chemických parametrov v priemyselných procesoch a odpadových vodách.

Hlavné výhody

  • Modulárna flexibilita - možnosť využitia až štyroch komôr
  • Implementácia viacerých analytických techník na pokrytie nespočetného množstva aplikácií
  • Kryt s ochranou IP66/NEMA 4 do náročného prostredia
  • Intuitívny softvér vytvorený na efektívne programovanie a ovládanie analyzátora pomocou rôznych analytických aplikácií (napr. tiamo, ...)

Maximálna flexibilita pre nespočetné kombinácie

Nové flexibilné rozloženie umožňuje množstvo kombinácií viacerých analytických modulov na multiparametrové meranie vo viacerých prúdoch.

Procesné analyzátory Metrohm sú známe vďaka svojej modulárnej konfigurácii. Túto flexibilitu sme teraz posunuli ešte o krok ďalej. Metrohm procesný analyzátor 2060 ponúka modularitu nielen v rámci jedného modulu, môže obsahovať až štyri moduly v rámci jednej analyzačnej platformy. Konfigurácia viacerých modulov umožňuje maximálnu flexibilitu pri riešení zložitých problémov pri monitorovaní procesov, a prispieva k sofistikovanej automatizácii zariadení.

Flexibilný softvér pre jednoduché ovládanie

Navrhnutý pre efektívne programovanie a riadenie analyzátora.

Vykonávanie programu analyzátora je zobrazené v jasnom grafickom znázornení na časovej osi. Upozornenia možno naprogramovať na monitorovanie aktuálneho stavu analyzátora a procesu a môžu byť komunikované použitím Modbus alebo diskrétnych vstupov/výstupov.

Analyzátory na mieru podľa vašich požiadaviek

Metrohm Process Analytics dokáže navrhnúť a dodať prakticky akúkoľvek „operačnú jednotku“ na predkondicionovanie vzoriek a poskytnúť kompletné fungujúce riešenie pre väčšinu priemyselných procesov.

Rozhodujúcimi faktormi úspechu online a atline analýzy sú, okrem chemickej analýzy, príprava vzoriek, predkondicionovanie a umiestnenie analyzátora. My vám vieme poskytnúť úplné riešenie pre takmer každú aplikáciu; analyzátor s možnosťou prípravy vzoriek alebo dokonca kompletný balík na kľúč s krytom, potrubím, elektroinštaláciou a sieťovým prepojením. Tak je možné plynulé spustenie a integrácia analyzátora priamo na mieste.

Riešenia pre všetky hlavné priemyselné odvetvia

Popredné svetové spoločnosti sa spoliehajú na naše robustné procesné analyzátory v mnohých odvetviach. Aplikácií je nespočetné množstvo a procesný analyzátor 2060 je tým najlepším riešením pre bežné aj najnáročnejšie aplikácie:

  • Petrochémia
  • Chemikálie
  • Polovodiče
  • Ťažba

Na stiahnutie