Analyzátory pre mnoho aplikácií: online a atline procesné analyzátory

Séria 204Y predstavuje skupinu pokročilých a robustných procesných analyzátorov. 

Stavajúc na 40 ročnej skúsenosti s monitorovaním procesu výroby je táto séria využiteľná aj pre náročné aplikácie využívajúce titráciu, Karl Fischer titráciu, ISE, kolorimetiu, voltametriu či CVS techniku. V prípade záujmu je možné navrhnúť a nainštalovať aj systémy úpravy vzorky, ktoré zabezpečia optimálne dávkovanie a úpravu vzorky, čím sa garantuje optimálne fungovanie zariadenia.

ADI 2045TI

Hlavné výhody

  • Modulárny dizajn pre maximálnu flexibilitu a adaptáciu na vaše podmienky výrobného procesu
  • Stupeň ochrany IP66/NEMA4 robí tento rad vhodným pre nebezpečné prostredia zóna výbušnosti 1 a 2
  • Jednoduché ovládanie pomocou dotykovej obrazovky a možnosti vzdialeného ovládania z ktorejkoľvek lokality
  • Dostupné verzie určené pre voltametrické analýzy stopových prvkov ako aj pre analýzu organických aditív s CVS

ADI 204Y – Multifunkčné procesné analyzátory (4)

Preneste presnosť laboratória do vašich výrobných liniek

Analyzátory Metrohm Process Analytics ADI 204Y v sebe spájajú robustnosť a spoľahlivosť sledovania výrobného procesu s precíznosťou a presnosťou analytického laboratória. 

Vďaka tomu môžete profitovať zo systému, ktorý je možné využívať aj v rizikových prostrediach a ktorý zároveň ponúka veľmi presné a spoľahlivé výsledky.

Modularita umožňujúca nespočetné množstvo kombinácií

Každý analyzátor je možné zostaviť podľa špecifických požiadaviek zákazníka vďaka modulom, ktoré sú potrebné pre určitú analýzu. 

Toto flexibilné usporiadanie tak umožňuje aj kombináciu niekoľkých modulov pre rôzne analýzy a tým zabezpečuje merania viacerých parametrov na viacerých prúdoch vzoriek.

Systém presne podľa vašich potrieb

Vieme zabezpečiť analyzátor, ktorý je špeciálne upravený na potreby vášho výrobného procesu. 

Okrem toho je možné skonštruovať takmer akýkoľvek systém zabezpečujúci úpravu vzorky pred analýzou, ako napríklad chladenie alebo ohrev, zníženie tlaku a odplynenie, filtrácia a mnoho ďalších.

To vám dáva možnosť implementácie akéhokoľvek špecifického analytického nástroja. Vaše analýzy tak budú konzistentné a získané výsledky spoľahlivé.

Časom overené metódy pre spoľahlivé výsledky

Pre sériu zariadení ADI 204Y je možné aplikovať rozmanité metódy pre získanie spoľahlivých a opakovateľných výsledkov v procese kontroly výroby. 

ADI 2045TI Process Analyzer (pre online analýzy) a ADI 2045PL (pre atline analýzy) dokážu využívať metódy titrácie, dynamického štandardného prídavku, diferenčnej absorpčnej kolorimetrie, ako aj priame merania (napríklad pH, vodivosť, teplota). Tieto kombinácie a flexibilita metód vám umožnia analyzovať niekoľko parametrov súčasne a spĺňajú väčšinu požiadaviek online analytiky. 

V prípade potreby analýzy stopových koncentrácií kovov alebo kontroly kvality galvanických kúpeľov (napr. stanovenie obsahov rozjasňovačov, levelerov, supresorov) je ADI 2045VA Voltammeter ideálne zariadenie pre vás. Tento online analyzátor umožňuje meranie rôznych iónov kovov a je preto využiteľný v rôznych priemyselných odvetviach, napríklad v banskom priemysle či pri kontrole kvality vody.

Bočný pohľad na ADI 20145VA

Ex proof verzia ADI 2045TI: bezpečnosť a jednoduchosť

V rizikových pracovných prostrediach kde je vysoká koncentrácia horľavých plynov, výparov či prachu je potrebné, aby bol prístroj jednoduchý z hľadiska prevádzky a aby nemohol iniciovať výbuch. 

Ex proof verzia ADI 2045TI Vám ponúka túto bezpečnosť a ochranu v zmysle nariadenia EU 94/9/EC (ATEX95) a je certifikovaná pre zóny I a II. Vysoká bezpečnosť pritom nemusí nutne znamenať zložitú údržbu v zmysle časovo náročných povolení a procedúr: tento analyzátor je navrhnutý tak, že eliminuje potrebu povolení pri vykonávaní bežnej údržby.

ADI2045TI Ex proof verzia

Na stiahnutie

Integrating new methods is very easy. Ultimately, this helps us to reduce costs quite significantly!
Carsten Thoene, Lufthansa Technik, Germany