Rada analyzátorov Plug and Analyze: jedno-parametrové online analyzátory

ICON online procesné analyzátory sú dodávané kompletné, predkonfigurované a predprogramované pre špecifické aplikácie. 

Jednoducho pripojte ICON procesný analyzátor do siete, pridajte vzorku, reagencie a prístroj je pripravenyý produkovať spoľahlivé výsledky. Analyzátory môžu byť použité pre analýzu rôznych iónov a kovov, ako napríklad kremíka, fosforečnanov, amoniaku, dusitanov, zinku, medi atď.

Hlavné výhody

  • Nakonfigurované, naprogramované a kalibrované pre špecifickú aplikáciu
  • Automatická validácia meraní
  • Veľké kalibračné a meracia rozsahy
  • Nízka spotreba činidiel
  • Externé rozhranie pre úpravu vzorky a pripojenie na nadradený systém

Nízke prevádzkové náklady

Dlhé doby bez prevádzky prerušenia a minimálna údržba vedú k nízkym prevádzkovým nákladom. 

Analyzátory Plug and Analyze sú jednoduché na údržbu, pretože sa tu využívajú robustné meracie techniky a príslušenstvo.

Starostlivá kontrola kvality vašej vody

V prípade nezvyčajných výsledkov analýz sú dostupné účinné, podmienené akcie systému. 

Chýbajúca vzorky. žiadne hodnoty, hodnoty mimo nastavených limitov či nestabilné hodnoty vedú k okamžitému spusteniu diagnostickej signalizácie a následných procesov čistenia, kalibrácie a štandardizácie.

Alert monitoring vody

ICON Analyzátor: vysoká citlivosť a žiadne interferencie

Použitím novej techniky diferenčnej absorbančnej kolorimetrie (Differential Absorbance Colorimetry - DAC), analyzátor eliminuje negatívny vplyv farby vzorky, zákalu či zanášania sondy - čo sú typické problémy kolorimetrických meraní vedúce chybným výsledkom. 

Široký výber LED zdrojov a filtrov zabezpečuje vysokú citlivosť a presnosť aplikácií dokonca aj v prípade nízkych koncentrácií. Zabudované nástroje pre validáciu a diagnostiku, zabezpečujú produkciu výsledkov, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

ICON analyzátor Metrohm