Kontinuálne monitorovanie aerosólov a plynov v ovzduší

Kvalita okolitého ovzdušia je pre naše zdravie a životné prostredie mimoriadne dôležitá.

MARGA je plne autonómny systém na odber a meranie vzoriek, ktorý nepretržite meria vo vode rozpustné plynné a aerosóly, ktoré majú priamy vplyv na kvalitu vzduchu. Tieto výsledky sa potom môžu použiť na výskum  tvorby aerosólov z ich prekurzorových plynov a sledovanie ich koncentrácie a zloženie počas denných a sezónnych cyklov.

MARGA Monitor for Aerosols and Gases in Ambient Air from Metrohm Process Analytics

Hlavné vlastnosti MARGA

  • Jediný softvér riadi odber a analýzu vzoriek a zobrazuje úplné diagnostické informácie
  • Súčasné meranie vo vode rozpustných plynných a aerosólových zložiek vďaka dvojkanálovému iónovému chromatografu
  • Časové rozlíšenie 1 hodina, s úplnými výsledkami ktoré sú dispozícii 1 hodinu po odbere vzoriek
  • Bezobslužná prevádzka po dobu až 2 týždňov vďaka 10 L absorpčného roztoku
  • Meranie s vnútorným štandardom, čo eliminuje potrebu kalibrácie

MARGA (2)

2060 MARGA R – Air monitoring for research campaigns

A402060120C
The Monitor for AeRosols and Gases in Ambient air (MARGA) uses ion chromatography to monitor air quality by measuring the concentration of water-soluble gases and aerosols in air containing different sizes of particulate matter. Air is drawn in to the instrument by a vacuum pump at a constant flow rate. Before entering the instrument, the maximum size of particulate matter (PM) can be limited by utilizing a size-selective inlet (e.g. PM 1.0, PM 2.5 or PM 10). The water-soluble gases are absorbed in a Wet Rotating Denuder (WRD) device and then the water-soluble ions in the aerosols are extracted in a Steam-Jet Aerosol Collector (SJAC).A dual-channel ion chromatograph (IC) quantifies anions and cations in aerosols and water-soluble gases simultaneously with high accuracies to reach detection limits as low as 0.001 µg/m3.The analyzer’s performance can be remotely observed by using a direct internet connection to make adjustments when necessary and to access stored results. The 2060 MARGA R version is ideal for research campaigns: the IC can be used as a standalone lab instrument for other projects when not in use for 24/7 air quality monitoring.Data collection with a time resolution of 1h to study e.g. diurnal variation or trajectory models for pollution events.Remote control or touch screen to easily access results, trend graphs, and more.Gases measured: Hydrochloric Acid (HCl), Nitric acid (HNO3), Nitrous acid (HONO), Sulfur dioxide (SO2), Ammonia (NH3)Aerosol ions measured: Chloride (Cl-), Nitrate (NO3-), Sulfate (SO42-), Ammonium (NH4+), Potassium (K+), Calcium (Ca2+), Magnesium (Mg2+)

2060 MARGA M – Continuous air monitoring

A402060110C
The Monitor for AeRosols and Gases in Ambient air (MARGA) uses ion chromatography to monitor air quality by measuring the concentration of water-soluble gases and aerosols in air containing different sizes of particulate matter. Air is drawn in to the instrument by a vacuum pump at a constant flow rate. Before entering the instrument, the maximum size of particulate matter (PM) can be limited by utilizing a size-selective inlet (e.g. PM 1.0, PM 2.5 or PM 10). The water-soluble gases are absorbed in a Wet Rotating Denuder (WRD) device and then the water-soluble ions in the aerosols are extracted in a Steam-Jet Aerosol Collector (SJAC).A dual-channel ion chromatograph (IC) quantifies anions and cations in aerosols and water-soluble gases simultaneously with high accuracies to reach detection limits as low as 0.001 µg/m3.The analyzer’s performance can be remotely observed by using a direct internet connection to make adjustments when necessary and to access stored results. The 2060 MARGA M version is ideal for 24/7 continuous monitoring at a permanent site.Data collection with a time resolution of 1h to study e.g. diurnal variation or trajectory models for pollution events.Remote control or touch screen to easily access results, trend graphs, and more.Gases measured: Hydrochloric Acid (HCl), Nitric acid (HNO3), Nitrous acid (HONO), Sulfur dioxide (SO2), Ammonia (NH3)Aerosol ions measured: Chloride (Cl-), Nitrate (NO3-), Sulfate (SO42-), Ammonium (NH4+), Potassium (K+), Calcium (Ca2+), Magnesium (Mg2+)

Pokročilý systém odberu vzoriek vzduchu na analýzu vo vode rozpustných plynov a aerosólov

Najprv sa do vzorkovacej jednotky nasáva vzduch pomocou vákuovej pumpy. Pred vstupom vzorky vzduchu do prístroja, je možné zvoliť maximálnu veľkosť tuhých častíc (PM) umiestnením selektívneho vstupného nadstavca určitej veľkosti (napr. PM1.0 alebo PM2.5).

Vo vode rozpustné plyny sa absorbujú v rotujúcom denudery (Wet Rotating Denuder, WDR) a potom sa vo vode rozpustné ióny aerosólov extrahujú v zbernom zariadení Steam-Jet Aerosol Collector.


Optimálna presnosť použitím Metrohm Dosinos

Prístroj 2060 MARGA je vybavený technológiou Metrohm Dosino, ktorá zaisťuje presnú manipuláciu so vzorkami, preto sa môžete spoľahnúť na vynikajúcu opakovateľnosť a presnosť výsledkov. Metrohm Dosino má rozlíšenie 10 000 dielikov na celý objem piestu, čo umožňuje mimoriadne presné dávkovanie.

Každú hodinu, dve samostatné dávkovacie jednotky zbierajú súčasne vzorku plynu alebo aerosólu.

Každú hodinu, dve samostatné dávkovacie jednotky zbierajú súčasne vzorku plynu alebo aerosólu.

Úplne samostatná a bezobslužná prevádzka 24/7

Dvojkanálový iónový chromatograf zo série Metrohm 940 Professional IC Vario, automaticky analyzuje ióny zo zozbieraných vzoriek plynu a aerosólov. Počas merania sa pridáva interný štandard pre kalibráciu a okamžitú kontrolu kvality IC kolóny.

Nízka spotreba činidla umožňuje bezobslužnú prevádzku počas jedného týždňa (1,0 m3/ h) alebo dvoch týždňov (0.5 m3/h)*

*Odhad založený na spotrebe 10 L absorpčného roztoku.

Špecializovaný softvér na zaznamenávanie a zobrazovanie všetkých údajov na diaľku

2060 MARGA je prevádzkovaný softvérom Metrohm Process Analytics 2060, v kombinácii s Metrohm softvérom Magic Net. Tento intuitívny, jednoducho ovládateľný softvér zaznamenáva všetky údaje s validačnými indikátormi pre každý výsledok, takže na výsledky sa môžete úplne spoľahnúť.

2060 MARGA je prevádzkovaný softvérom Metrohm Process Analytics 2060, v kombinácii s Metrohm softvérom Magic Net. Tento intuitívny, jednoducho ovládateľný softvér zaznamenáva všetky údaje s validačnými indikátormi pre každý výsledok, takže na výsledky sa môžete úplne spoľahnúť.

Celosvetové uznanie MARGA vďaka ETV verifikácii

Systém MARGA bol vyvinutý spoločnosťou Metrohm Process Analytics v spolupráci s Energy research Centre of the Netherlands (ECN) a U.S. EPA. Okrem toho bol verifikovaný programom U.S. EPA - Environmental Verification Programme (ETV).

MARGA - monitorovanie ovzdušia po celom svete

Po komerčnom uvedení na trh v roku 2006, sa MARGA celosvetovo používa na viac ako 100 miestach, a prísunom dát tak prispieva k mnohým environmentálnym monitorovacím programom a štúdiám.
Sites of installed MARGA systems for aerosol and gas monitoring in ambient air

Na stiahnutie

MARGA vyniká svojou schopnosťou automatizovaného získavania údajov, ako aj výpočtami a ukladaním výsledkov.
Fei Li, výskumnný pracovník, aerosol ingredient laboratory, Inštitút tropickej a námornej meteorológie, Guangzhou