NIRS Analyzer PRO

NIRS Analyzer PRO je systém pre nedeštruktívne, priame analýzy granúl, práškov, kvapalín, kalov, alebo opalizujúcich látok.

Tento prístroj môže byť použitý k analýze rôznych látok vo farmaceutických, chemických a petrochemických produktoch. Vzhľadom k tomu že analyzátor je dodávaný s rozhraniami pre bezkontaktné a kontaktné analýzy .


NIRS Analyzer Pro

Hlavné výhody

  • Technológia diódového poľa s vysokým rozlíšením pre presné a kontinuálne analýzy
  • Celý rozsah vlnových dĺžok sa meria okamžite.
  • Žiadne pohyblivé diely v optickej detekčnej jednotke s ochranou IP69K
  • Softvér v súlade s rôznymi predpismi a FDA 21CFR časť 11
  • Bez použitia chemikálií pre šetrný prístup k životnému prostrediu a úsporu nákladov analýzy

NIRS Analyzer PRO: všestranný system

Kvapaliny, pevné látky, kaly a pod. môžu byť merané v režime reflektancie alebo transmisie prostredníctvom kontaktných sond.

Možnosti bezkontaktného merania je k dispozícii pre NIR analýzu nad dopravným pásom alebo panelom alebo cez sklenený priezor.

Diagnostika a výrobná štandardizácia

Vstavaná diagnostika a výrobná štandardizácia zabezpečujú riadny chod zariadenia a umožňujú prenos metód do ďalších analyzátorov.

Takže, ak by ste chceli meranie v niekoľkých bodoch, môžete ľahko urobiť - bez väčšej práce alebo ďalších investícií.

Vďaka automatickému prepínaniu lámp je zabezpečená dlhodobá prevádzka

NIRS Analyzer PRO je vybavený systémom duálnych lámp pre zaistenie dlhodobej prevádzky.

Prepínanie Lampa sa deje automaticky bez nutnosti zásahu užívateľa. Tým je zaistená spoľahlivá prevádzka. NIRS Analyzer je bezúdržbový systém, ktorý ponúka nízke náklady na zaobstaranie a robustné a kompaktné zariadenie.

Ideálny nástroj PAT

S NIRS Analyzer Pro, môžete implementovať Process Analytical Technology (PAT) postupy v súlade s predpismi FDA.

Hlavnou výhodou je, že budete získavať výsledky analýzy procesov v reálnom čase namiesto vykonávať časovo náročných laboratórnych analýz.

Vision: jednoduchý, "všetko v jednom" NIRS softvér

NIRS Analyzer PRO je riadený softvérom Vision.

Tento ľahko ovládateľný softvér je možné použiť pre komplexný zber dát, vývoj kvalitatívnych a kvantitatívnych metód a diagnostiku. K dispozíciii sú rôzne protokoly pre riadenie procesov: 4 až 20 mA, OPC, Modbus a Profibus.

> Viac informácií o softvéri Vision ...

Na stiahnutie