Metrohm Process Analytics: Novátori v oblasti procesnej analýzy

Náš prvý online procesný analyzátor bol nainštalovaný v roku 1978 pre spoločnosť Dow Chemical.

Odvtedy sme vo vývoji svojich technológií urobili nesmierny pokrok a nainštalovali sme viac než 10 000 zariadení po celom svete.

Počas rokov praxe sme sa stretli s rôznymi výzvami: procesné analyzátory na mieru sme inštalovali v púšti, na lodiach i v nebezpečnom prostredí, vždy orientovaní na potreby našich zákazníkov a vždy po ruke.

O našich príbehoch sa dozviete viac nižšie.

Máme radi zákazníkov s náročnými požiadavkami - vaše výzvy sú naše úspechy

> Analyzátor odolný voči výbuchu?

> Podpora priamo v púšti?

> Váš analyzátor … na lodi?

Monitorovanie nízkeho obsahu vlhkosti v propylénoxide v reálnom čase

Zákazník

Náš zákazník je považovaný za jedného z najväčších výrobcov chemikálií na svete a je dlhoročným používateľom procesných analyzátorov Metrohm. Vďaka skúsenostiam s laboratórnymi prístrojmi Metrohm, ako aj s našou radou procesných analyzátorov, táto spoločnosť presne vedela na koho sa obrátiť s pomerne náročnou žiadosťou o aplikáciu: Metrohm Process Analytics. Medzi nespočetné množstvo produktov, ktoré celosvetovo vyrábajú, patrí aj propylénoxid (C3H6O, PO) - vysoko nebezpečná, hygroskopická a horľavá látka, ktorá sa používa pri výrobe rôznych dôležitých chemikálií.

Výzva

Jedným z hlavných problémov pri výrobe PO je udržiavanie nízkeho obsahu vlhkosti, aby sa zabránilo vedľajším reakciám. Náš zákazník k nám prišiel s obrovskou výzvou, s ktorou si nevedel poradiť žiadny iný dodávateľ: spoľahlivé meranie nízkeho obsahu vlhkosti v PO. Ich predchádzajúci systém merania vlhkosti sa spoliehal na sadu analyzátorov FT-IR, ktoré často vyžadovali údržbu a to viedlo k zdĺhavým prestojom. Kvôli nebezpečnej a hygroskopickej povahe PO je nutná online analýza, pre čo najpresnejšie meranie obsahu vlhkosti pri krátkych časoch odozvy. Vykonávanie laboratórnej analýzy je pomalé a pre presné výsledky je potrebné zložitá príprava vzorky. Pri nízkych hladinách vlhkosti v PO je potrebné monitorovanie v "reálnom čase", a to z dôvodu vysokej výrobnej kapacity, ktorá vyžaduje krátke doby odozvy v prípade zmien procesu.

Riešenie

Vzhľadom na nebezpečné horľavé vlastnosti PO, Metrohm Process Analytics navrhol robustný procesný prístroj odolný voči výbuchu (ATEX), ktorý spĺňal požiadavky zákazníkov. NIRS XDS má zabudovaný kryt ATEX a môže merať až na 9 nezávislých odberných miestach. Merania sa uskutočňujú online vďaka priemyselnej prietokovej komore, ktorá umožňuje presne sledovať nízke hladiny vlhkosti (niekoľko desiatok ppm s presnosťou ± 4ppm). Výsledky sa zákazníkovi zobrazujú v reálnom čase (každých 30 sekúnd) cez 4 až 20 mA.

Po vykonaní štúdie realizovateľnosti s naším prístrojom v laboratóriu zákazníka, sa priamo porovnali výsledky IR a NIR v procesnom prostredí. Pomer signálu k šumu (S/N) pre naše NIRS prístroje je oveľa lepší ako ich predchádzajúce IR, čo je ďalšou výhodou pre stanovenie nízkej hladiny vlhkosti. Metrohm tiež poskytuje Karl Fischer titráciu ako referenčnú analýzu na zabezpečenie presnosti spektroskopických výsledkov. Laboratórna prax zákazníka sa zlepšila aj vďaka konzultáciám s našimi odborníkmi na titračnú metódu. Tento analyzátor priemyselných procesov teraz monitoruje niekoľko rôznych miest odberu vzoriek - od destilačnej veže po finálny produkt (finišer).

Záver

Náš zákazník mal pre nás skutočne náročnú výzvu. Teraz však dokáže bezpečne sledovať nízky obsah vody v PO v reálnom čase. Kombinácia jediného on-line procesného analyzátora odolného voči výbuchu umožňuje koncovému užívateľovi znížiť chemické spracovanie, zlepšiť kvalitu produktu a zvýšiť zisky.

Výrobca brómu v púšti

Zákazník

Náš zákazník, s odľahlým sídlom v púšti, je významným výrobcom brómu, chemikálií spomaľujúcich horenie a iných brómovaných produktov, ako aj hydroxidu draselného. Výroba týchto chemikálií je vysoko nebezpečným procesom, ktorý vyžaduje dodržiavanie extrémne prísnych bezpečnostných opatrení a neustále monitorovanie kľúčových procesných parametrov. Výrobu nemožno kontrolovať bez včasného získania správnych údajov o procese, čo je povinnou požiadavkou na efektívnu prevádzku ich výrobných zariadení.

Výzva

Ich súčasný procesný analyzátor bol zrelý na opravu a vlastne už ani nebol ponúkaný na trhu. Tento systém sa používa na kontrolu procesov prostredníctvom chemickej úpravy a optimalizácie pri výrobe brómu, ktorý je žieravou a toxickou maticou. Tento proces sa vykonáva v uzavretej nebezpečnej zóne, ktorá vyžaduje robustné riešenie s odolnosťou voči výbuchu, s krátkymi časmi analýz, aby sa získalo dostatočné množstvo presných údajov na monitorovanie všetkých zmien v procesoch. Bolo treba zostaviť servisný tím pre podporu - nielen na vykonanie servisu uprostred púšte, ale aj na poskytnutie série školení (ako na strane zákazníka, tak i v pobočke Metrohm).

Riešenie

Metrohm Process Analytics vyvinul pre tohto zákazníka špeciálnu verziu procesného analyzátora, ktorý rozšíril možnosti merania ďaleko nad rámec ostatných zariadení dostupných na trhu. Požiadavky na priemyselnú analýzu, ako sú robustné in-line sondy na ochranu pred vysoko korozívnou matricou, ako aj puzdro odolné voči explózii (ATEX), boli tiež integrované do tohto zložitého riešenia na monitorovanie procesov. Miestna podpora a školenia od predajných organizácií Metrohm boli najvyššou prioritou v tejto odľahlej lokalite, aby sa zabezpečila správna prevádzka v nebezpečnom procesnom prostredí, a zároveň porozumenie údajom poskytnutých inline procesným analyzátorom.

Záver

Náš zákazník teraz môže bezpečne kontrolovať výrobu brómu za pomoci riešenia na in-line monitorovanie procesov, vyvinutého na mieru od Metrohm Process Analytics, presne podľa náročných potrieb zákazníka. Vďaka in-line meraniam pomocou diaľkovo ovládaného prístroja odolného voči explózii je pracovné prostredie bezpečnejšie pre každého - bez manipulácie s chemikáliami, a výsledky sú rýchlejšie (v reálnom čase) aj v prípade, že sa vyskytnú problémy vo výrobe, čo znamená menej prestojov. Procesné analyzátory na mieru, vývoj aplikačných metód, či dokonca školenia na mieste našimi odborníkmi – my sme vašim partnerom pre akúkoľvek výzvu.

Dezinfekcia rýb na aktívnej lodi

Zákazník

Náš zákazník je významným globálnym hráčom v chemickom priemysle, má dlhodobý vzťah s Metrohm Process Analytics a vie komu dôverovať pri náročných netradičných požiadavkách na aplikácie. Dostal sa do situácie, kedy potreboval nájsť robustné riešenie na presnú analýzu liečiva, ktoré sa podáva rybám proti parazitom (dezinfekčné činidlo) v kúpeli z morskej vody na aktívne pracujúcej lodi. Jednoduché.

Výzva

Zabezpečenie správneho dávkovania liečiva, ako aj monitorovanie kvality vody a odpadu je nevyhnutné pre dodržiavanie vládnych noriem. Ryby sa vpustia do morského kúpeľa s obsahom presného množstva peroxidu vodíka (H2O2) na krátke časové obdobia na dezinfekciu. Tak sa odstránia všetky pripojené parazity, ktoré sa následne z vody odfiltrujú. Nedostatočná dávka liečiva v kúpeli by ryby parazitov nezbavila, čo by viedlo k nízkej kvalite produktu alebo dokonca k úhynu rýb. Predávkovanie zasa môže rybám spôsobiť oxidačný stres, vybielenie kože/šupín a tiež smrť. Pre presnú liečbu je preto potrebná rýchla analýza a čas reakcie.

To, že táto analýza sa vykonáva na aktívnej lodi v odľahlých oblastiach znamenalo, že náš online procesný analyzátor musí byť dostatočne robustný, aby vydržal každodenné používanie na nestabilnom podklade pri kolísavých pohyboch. Obmedzený priestor na palube zasa znamenal, že je potrebný prístroj malých rozmerov. Kontrola procesov v takejto situácii predstavuje doslova rozdiel medzi životom a smrťou zvierat.

Riešenie

Metrohm Process Analytics navrhol pre tohto zákazníka robustné riešenie prispôsobené na rýchlu analýzu na lodi – pre veľmi atypickú priemyselnú aplikáciu a miesto! Naviac náš tím odborných chemikov dokázal vyvinúť metódu on-line analýzy, s rozostupom meraní len 60 sekúnd.  

Záver

Momentálne je náš zákazník schopný šetriť na nákladoch vďaka týmto vylepšeniam: používa sa menej liečiva vďaka presnejšiemu dávkovaniu, znížil sa úbytok produktu spôsobený nepresným dávkovanímh liekov a celkovo sa zlepšili pracovné postupy vďaka rýchlym výsladkom analýz. Dlhoročný vzťah s týmto zákazníkom nám umožnil poskytnúť riešenie na mieru, ktoré by iný dodávateľ odmietol vyhotoviť. Od priemyselnej analýzy až po monitorovanie procesov na diaľku, my neponúkame len analyzátor, ale integrované procesné riešenie.

Download the Applications Book

Learn more about our scope of expertise: from ammonia in saturated brine and fertilizers to zinc mining and purification – we've done it all.

Our Applications Book gives a broad overview of applications sold in the past 40+ years to the process industry. With more than 10,000 process analyzers installed globally, you can be sure to find a solution to your challenge inside.

Click here to download the Applications Book

Na stiahnutie

Názory našich zákazníkov

"Metrohm NIRS XDS hodnotíme ako mimoriadne robustný a spoľahlivý. Údržba nie je problém. Výroba sa výrazne zlepšila. Technická podpora od Metrohm bola vynikajúca. Vývoj potrebných modelov prebehol veľmi rýchlo!"

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Kleimeier, PAT, Dow Chemical, Stade, Nemecko

Sme tu pre vás, kedykoľvek, kdekoľvek na svete

Metrohm Process Analytics je tu pre vás od vášho prvého kontaktu s predajcom, cez konzultácie až po pohotovostné služby. Metrohm má zastúpenie vo viac ako 50 krajinách po celom svete a je schopný poskytnúť servis a školenie priamo u vás, a to v čo najkratšom čase a vo vašom jazyku.

Skúsenosti, na ktoré sa môžete spoľahnúť

Viac než 10 000 nainštalovaných jednotiek a uvedených do prevádzky po celom svete je dôkazom našej odbornoti. Našim riešeniam pre kontrolu a monitorovanie procesov dôverujú popredné spoločnosti zo všetkých odvetví, napr.:

  • Petrochémia
  • Chemický priemysel
  • Polovodiče
  • Potravinárstvo a nápojový priemysel
  • Farmaceutický priemysel
  • Povrchové úpravy
  • Elektrárne/ energetika
  • Minerálna extrakcia
  • Čistenie odpadových vôd

A aká je vaša výzva?

Radi by sme vám pomohli vyriešiť problémy s vašimi analýzami. Napíšte nám a my sa vám ozveme.

*
*
*
*
*
*

 
*