Procesný iónový chromatograf

Spoľahlivá viaczložková analýza pre online monitorovanie a riadenie procesov.

Procesný iónový chromatograf od Metrohm Process Analytics je kompletný a flexibilný systém pre online monitorovanie iónov vo vodnom prostredí v rozsahu koncentrácií od ng/L až po %. Analyzujete viacero komponentov a to jedným nástrekom, s inteligentnou automatizovanou inline prípravou vzorky.

Široká škála analytických kolón, detektorov a doplnkového príslušenstva od Metrohmu sa dokáže prispôsobiť takmer akejkoľvek požiadavke na aplikáciu.

Process Ion Chromatograph with users

Kľúčové vlastnosti

  • Vysoká presnosť analýzy pre široké spektrum analytov s rôznymi typmi detektorov.
  • Inline príprava eluentu zabezpečuje dlhodobo stabilnú základnú líniu, samotný proces môže byť zlepšený aj pripojením systému na výrobu ultračistej vody.
  • Konfigurovateľnosť: je schopný merať niekoľko prúdov vzoriek odrazu aby sa uľahčilo monitorovanie procesov kdekoľvek vo vašej výrobe.
  • Plne automatický odber vzoriek a kalibrácia: Metrohm inline príprava vzoriek a riešenia úpravy prúdov vzoriek od Metrohm Process Analytics.
  • Bezpečnosť, odolný kryt navrhnutý tak, aby splnil špecifikáciu IP65, ktorá je ideálna pre procesnú analýzu.

Procesný iónový chromatograf (2)

Process Ion Chromatograph TWO

A420100020C
The Process IC TWO from Metrohm Process Analytics features two measurement channels and detectors for the simultaneous determination of two different types of analytes (such as anions and cations). All modules necessary for the analysis, including automated sample preparation, QC standards, and calibrations, are integrated into a high-quality housing that fulfills IP65, protecting the system from harsh environments. The enclosure provides a clear arrangement of constituents with analysis instrumentation and electronics separately accessible. All bulk liquids are stored in a separate enclosure.The Process IC TWO comes complete with a Metrohm Professional IC, eluent production module, liquid handling module, and two IC detector blocks. Also included are nine configurable wet part modules for filtration, dilution, chemical dosing or other sample conditioning—significantly expanding the industrial application capabilities. This analyzer can be optionally connected to up to 20 process points for time-saving sequential analysis at multiple areas inside of a plant. ProcessLab Manager software controls the analyzer, and also gives service reminders, reagent level alarms, and other important notifications. The continuous monitoring of control limits on the results as well as the presentation of relevant parameters allows easy for identification of process changes and other events, leading to easy optimization and control of the process being monitored.

Process Ion Chromatograph ONE

A420100010C
The Process IC ONE from Metrohm Process Analytics features one measurement channel and detector and quantifies components such as anions, cations, sugars, or organic acids in a single analysis. All modules necessary for the analysis, including automated sample preparation, QC standards, and calibrations, are integrated into a high-quality housing that fulfills IP65, protecting the system from harsh environments. The enclosure provides a clear arrangement of constituents with analysis instrumentation and electronics separately accessible. All bulk liquids are stored in a separate enclosure.The Process IC ONE comes complete with a Metrohm Professional IC, eluent production module, liquid handling module, and one IC detector block. Also included are nine configurable wet part modules for filtration, dilution, chemical dosing or other sample conditioning—significantly expanding the industrial application capabilities. This analyzer can be optionally connected to up to 20 process points for time-saving sequential analysis at multiple areas inside of a plant. ProcessLab Manager software controls the analyzer, and also gives service reminders, reagent level alarms, and other important notifications. The continuous monitoring of control limits on the results as well as the presentation of relevant parameters allows for identification of process changes and other events, leading to easy optimization and control of the process being monitored.

Z laboratória do procesu

Zabudovaný Metrohm iónový chromatograf je “srdcom” merania, a na na základe našich mnohoročných skúseností ako lídra v chromatografii je určený na samostatnú prevádzku s absolútnou spoľahlivosťou.

Mnoho laboratórnych metód vyvinutých v priebehu rokov našimi odborníkmi na iónovú chromatografiu bolo využitých priamo pri procesnom iónovom chromatografe, vďaka čomu sa z náročných laboratorných kontrol prešlo bez námahy na online monitorovanie.

Procesný iónový chromatograf je dostupný v dvoch konfiguráciách: Process IC ONE a TWO, ktoré sa líšia v počte samostatných meracích kanálov a detektorov. Je možné nastaviť meranie až z 20 procesných bodov pre urýchlenie analýz z viacerých oblastí prevádzky.

> Stiahnite si nášu brožúru, aby ste sa dozvedeli viac o iónovej chromatografii

Ušetriť ešte viac času vďaka modulom a iným rozšíreniam

So zabudovaným systémom na prácu s kvapalnou vzorkou a na prípravu eluentu, umožňuje procesný IC kalibráciu a validáciu jednoduchým stlačením tlačidla.

Analytická časť prístroja obsahuje 9 konfigurovateľných modulov pre rôzne typy aplikácií, ako napríklad úprava vzorky alebo pripojenie až 20 prúdov vzoriek. 

Pre analýzy pomocou procesného IC je potrebná ultračistá voda. Pre bezpečnú prevádzku a pohodlie, je ultračistá voda kontinuálne produkovaná inline pomocou PURELAB® flex 5/6 od spoločnosti ELGA®. Ide o jediný prístroj na trhu s možnosťou beztlakového prívodu vody, čo znamená menšie opotrebenie a menšiu spotrebu čistiacich setov a tým pádom aj úsporu vašich nákladov.

Cielené aplikácie, bez ohľadu na priemyslové odvetvie

Iónová chromatografia (IC) je flexibilná analytická metóda vhodná pre takmer všetky priemyselné aplikácie zahrňujúce iónové alebo slabo ionizované analyty vo vodných roztokoch.

IC sa často používa na meranie indikátorov korózie a inhibítorov, ako aj na sledovanie čistoty vody v rôznych oblastiach. Jej nízke detekčné limity a stabilita umožňuje analýzu aj stopových nečistôt – dokonca aj v ultačistej vode. Veľká rada analytov, ktoré sú schopné detekcie robia procesný iónový chromatograf ideálnym zariadením na monitorovanie životného prostredia a odpadových vôd. 

Dokonca aj pokovovanie v kyslých kúpeľoch realizované v polovodičovom priemysle alebo automobilovom priemysle možno ľahko sledovať pomocou procesného IC a tým pádom znížiť náklady na spotrebu surovín. Navyše softvér iónového chromatografu MagIC Net softvér je kompatibilný s 21 CFT Part 11, poskytuje úplnú dohľadateľnosť procesu potrebnú pre farmaceutický priemysel.

> Ďalšie informácie o softvéry MagIC Net pre iónový chromatograf

Softvér optimalizovaný pre prostredia vo výrobe

ProcessLab Manager softvér s intuitívnym a užívateľským rozhraním slúži ako interface pre procesnú komunikáciu.

Upozornenia na potrebu servisu, alarmy hladiny činidiel a ďalšie upozornenia môžu byť sledované PLM softvérom s rôznymi možnosťami pre užívateľov a administrátorov prístroja. Zároveň MagIC Net 3.1 precujúci na pozadí riadi iónový chromatograf, rozšírujúce moduly a zariadenia pre prácu s kvapalinami a automatizáciu.

Trendové grafy môžu byť vytvorené pre každý analyt meraný v každom prúde vzorky, s programovateľnými výstrahami a intervenčnými limitmi. Kontinuálne monitorovanie kontrolných hodnôt, ako aj zobrazenie príslušných parametrov umožňuje ľahkú identifikáciu zmien pri optimalizácii procesov a iných akcií.

Na stiahnutie