Mobilný analyzátor ťažkých kovov: 946 Portable VA Analyzer

Analyzujte stopové koncentrácie ťažkých kovov vo vode, priamo v teréne, pomocou analyzátora Portable VA Analyzer 946. Stanovením ťažkých kovov ako sú arzén, ortuť, zinok, olovo, meď, nikel, kobalt, železo alebo bizmut priamo na mieste, a nie v laboratóriu, získate výsledky v priebehu niekoľkých minút namiesto odosielania vzoriek do laboratória a čakania na výsledky.

Náš analyzátor 946 Portable VA Analyzer vám ponúka:

 • Plnú mobilitu - analýzu vykonajte kdekoľvek a získajte rýchle výsledky.
 • Jednoduchú manipuláciu - senzory s nízkou údržbou a príslušenstvo sú súčasťou dodávky.
 • Presné výsledky - detegujte stopové úrovne ťažkých kovov.

Portable VA Analyzer 946 v skratke

 • Prenosný batériami napájaný analyzátor
  Pre stanovenie ortute, arzénu a medi vo vode
 • Jednoduchá prevádzka:
  Preddefinované metódy, jednorazové a sčasti jednorazové senzory, výsledky v priebehu niekoľkých minút
 • Vysoko kvalitné výsledky
  Vhodné na analýzu v súlade so smernicami WHO
 • Kompletný balík
  So všetkým príslušenstvom, ktoré potrebujete, aby ste mohli začať

Nenoste vzorku do laboratória - prineste laboratórium k vzorke

S analyzátorom Portable VA Analyzer 946 odoberiete vzorku, analyzujete ju a získate výsledky tam kde sa práve nachádzate.

Časovo náročný odber vzoriek a prevoz do laboratória na vykonanie analýzy je týmto elimovaný. 

Prenosný analyzátor ťažkých kovov vyhovujúci smerniciam WHO

Jednoduchá a rýchla analýza ťažkých kovov

Od vloženia vzorky až po vyhodnotenie výsledkov, analyzátor 946 Portable VA Analyzer vykoná analýzu tak jednoducho, ako sa len dá.

Prenosný analyzátor VA 946 vám uľahčuje prácu počas celého procesu. Jednoducho vložte vzorku do špecializovanej nádobky, spustite preddefinovanú metódu jediným kliknutím a výsledky získate na obrazovke prenosného počítača v priebehu niekoľkých minút.
946 Portable VA Analyzer pre mobilné stanovenie obshau ťažkých kovov (arzén, ortuť a meď) vo vodách

Fľaše, pipety, nádobky a senzory - všetko v praktickom kufríku

Portable voltamemtry analyzer and accessories for arsenic, mercury, and copper analysis in water
Pohodlný prepravný kufrík obsahuje všetko príslušenstvo, ktoré potrebujete na spustenie merania:
 • Prístroj s kompaktným robustným meracím senzorom a káblami
 • scTRACE Gold senzor
 • Fľaše s reagenciami, pipety a ďalšie príslušenstvo
scTRACE Gold electrode for arsenic and heavy metal determination in water using voltammetry

Jednorazové Metrohm DropSens screen-printed elektródy (SPE):

 • úsporné a bezúdržbové
 • široká škála pracovného materiálu elektród

Presné a reprodukovateľné výsledky

Prenosný analyzátor VA 946 vám umožňuje vykonávať merania s takou citlivosťou, presnosťou a reprodukovateľnosťou, aké sú potrebné na detekciu koncentrácií uvedených v oficiálnych smerniciach *.


Výsledok stanovenia celkového arzénu analyzovaný prenosným analyzátorom 946 Portable VA Analyzer
Analyt Limitná hodnota*
 Detekčný limit
Arzén
10 µg/L
1 µg/L
Ortuť 6 µg/L
 0.5 µg/L
Meď 2000 µg/L  0.5 µg/L
Olovo 10 µg/L
0.2 µg/L
Zinok - 5 µg/L
Analyt Limitná hodnota*
 Detekčný limit
Nikel
70 µg/L
1 µg/L
Kobalt -
 1 µg/L
Železo -
 10 µg/L
Bizmut
-
1 µg/L

*) Tak ako sú uvedené v Smerniciach pre kvalitu pitnej vody Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).


Na stiahnutie