PILS

The Particle Into Liquid Sampler, alebo skrátene PILS, absorbuje aerosóly z prúdu vzduchu do vodnej fázy. 

Častice, ktoré sa bežne nedajú analyzovať iónovou chromatografiou alebo voltampérometriou, sú tým pádom dostupné aj pre tieto techniky, čo umožňuje stopové stanovenia vo vode rozpustných aniónov a katiónov, ako aj ťažkých kovov.

PILS – Particle into Liquid Sampler

Hlavné výhody

  • Automatizované, semikontinuálne analýzy vzduchu s vysokým časovým rozlíšením
  • Analýza na mieste - bez uskladnenia vzoriek alebo potreby prepravy
  • Nekontaminovaný zber aerosólu vďaka inline pripojeniu PILS do analytických systémov
  • Jednoduché spojenie s iónovou chromatografiou a voltametrickým systémom

Plne automatizovaná analýza aerosólov

Jediné, čo treba spraviť pre analýzu aerosólov pomocou systému PILS-VA, je spustiť systém v softvéri viva - všetko ostatné sa deje automaticky. Štandardizovaný, automatický odber vzoriek a analýza zabezpečia vynikajúcu reprodukovateľnosť.
Doprava a smog

Jednoduché napojenie pre IC a VA systémy

Či už chcete analyzovať štandardné ióny v aerosóle iónovou chromatografiou alebo ťažké kovy VA technikami - alebo oboje - príslušné prístroje sú ľahko pripojiteľné k PILS, čo umožňuje komplexnú analýzu vašej vzorky. 

Kompletné výsledky sú uložené v databáze a zlúčené do jedného protokolu, rovnako ako pri všetkých kombinovaných technikách Metrohm.

PILS IC VA systém s operátorom

PILS sa prispôsobí vašej aplikácii

Vysoko flexibilný PILS môže byť použitý taktiež na stanovenie v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou alebo s analyzátormi na analýzu vo vode rozpustného organického uhlíka. Prípadne môžu byť vzorky zhromažďované vo vzorkovacích nádobách pre offline stanovenie, pomocou automatického podávača.
PILS - Particle Into Liquid Sampler - vzorkovač

Vysoké časové rozlíšenie

PILS v kombinácii s IC alebo VA umožňuje semikontinuálne monitorovanie vzduchu s vysokým časovým rozlíšením: meranie možno vykonať každú hodinu. Týmto spôsobom sa napr. prechodné zvýšenia koncentrácie polutantov nestratia priemerovaním ako je to v prípade dlhodobého zberu vzoriek pomocou filtrov.
PILS IC VA výsledky

Bezobslužné meranie

Plne automatizované meranie môže byť vykonávané aj počas dlhších časových období použitím zásobných fliaš a kanistrov na oplach.
PILS VA system

Na stiahnutie