Professional VA/CVS prístroje

Naše voltampérometrické a CVS systémy zo série Professional ponúkajú veľké množstvo funkcií na malom priestore: voltampérometrická stopová analýza kovových iónov a iných látok, a stanovenie organických prísad v galvanických kúpeľoch pomocou cyklickej stripping voltampérometrie.

Využitím dlhoročných skúseností spoločnosti Metrohm v oblasti voltampérometrie, bol tento prístroj navrhnutý tak, aby svojim užívatľom dokázal poskytnúť viac: väčšiu flexibilitu, viac pohodlia a viac bezpečnosti.

Professional VA/CVS instruments for voltammetric trace analysis, polarography, and the determination of organic additives in electroplating baths.

Hlavné vlastnosti

 • Kompaktné prístroje malých rozmerov
 • Modulárny dizajn: Prispôsobte si svoj systém vďaka možnostiam automatizácie
 • Dostupné v manuálnom, poloautomatizovanom a plne automatizovanom nastavení
 • Vymeniteľná meracia hlava pre rýchle a jednoduché prepínanie medzi aplikáciami
 • Softvér viva pre úplnú kontrolu nad systémom
 • Zabudovaný kalibrátor pre garantovanú presnosť a spoľahlivosť

Professional VA/CVS prístroje (11)

Zobraziť všetky systémy: Professional VA/CVS prístroje (11)

Systém 884 Professional VA: pre všetky voltampérometrické a CVS aplikácie

884 Professional VA pokrýva celú škálu voltampérometrických analýz od voltampérometrie a polarografie až po cyklickú stripping voltampérometriu (CVS).

Tento systém je možné použiť na analýzu:

 • stopových množstiev napr. kadmia, olova, niklu, kobaltu alebo železa, v morskej vode, soliach a chemikáliách s vysokou čistotou,
 • organických prísad, napr. supresorov, zjasňovačov a leverov, v roztokoch na elektrolytické pokovovanie (pomocou CVS),
 • rôznych iónov prechodných kovov vo vzorkách vody,
 • prísad a nečistôt v roztokoch na galvanické pokovovanie,
 • medi a železa vo vode napájacieho kotla,
 • ultra stopových množstiev kovových prvkov v morskej vode,
 • a iné.

> Prejsť na modely 884 Professional VA

 • Detekčné limity pre 884 Professional VA

Systém 894 Professional CVS: špecializovaný na analýzu galvanických kúpeľov

894 Professional CVS je na mieru vyvinutý prístroj pre CVS v galvanickom priemysle, ktorý poľahky zvláda vstup veľkého množstva vzoriek a meniace sa aplikácie.

Toto zariadenie je ideálnou voľbou na analýzu galvanických kúpeľov, napr. na určenie koncentrácie:

 • zjasňovačov,
 • supresorov,
 • alebo levelerov.

> Prejsť na modely 894 Professional


Šetrite čas a zvýšte bezpečnosť pomocou automatizácie

Systémy Professional VA/CVS možno prispôsobiť pomocou automatizačných a kvapalinových modulov.

Pohodlnejšie a bezpečnejšie merania, ako aj menej interakcie užívateľom dosiahnete použitím Metrohm modulov Dosinos pre automatické dávkovanie vzoriek a pomocných roztokov. Pomocou čerpadiel pre automatické oplachovanie potom dokončíte manipuláciu s kvapalinami vo vašom systéme. Voliteľné senzory hladiny vysielajú včasné varovania, keď sú nádoby na odpad plné a zabraňujú tak ich pretečeniu.

Systém vám dodáme presne tak, ako ho potrebujete:

> Ďalšie informácie o automatizačných moduloch

Cyclic voltammetric stripping for brightener, suppressor, and leveler determination in electroplating baths

Jednoducho ovládateľný softvér viva pre úplnú kontrolu a bezpečnosť

Získajte úplnú kontrolu nad svojimi voltamepérometrickými a CVS analýzami vďaka softvéru viva:

 • Prispôsobte si metódy podľa požiadaviek vášho laboratória,
 • Nastavte všetky relevantné parametre,
 • Vyhodnoťte dáta a vytvorte výsledky pre kontkrétneho používateľa,
 • Spravujte vaše dáta v databáze,
 • Vytvorte si protokoly na mieru,
 • Zabezpečte bezpečnosť údajov vo vašom laboratóriu vďaka nastaveniam prístupových práv používateľov,
 • Automaticky upravte nastavenia metódy podľa vlastnosti vzoriek.

> Ďalšie informácie o softvéri viva …

Screenshot of standard addition in viva voltammetry software

A to nie je všetko ...

884 Professional VA with calibration certificates

Zabudovaný kalibrátor zaručuje spoľahlivosť

Prístroje 894 a 884 sú vybavené integrovaným certifikovaným kalibrátorom, ktorý nastaví potenciostat pred každým meraním. Vplyvy prostredia (teplota a vlhkosť) sú eliminované.

Viac ako jedna aplikácia? Žiaden problém!

Vďaka vymeniteľným meracím hlavicám prepínate medzi aplikáciami rýchlo a jednoducho.

Všetky elektródy a hadičkové spojenia možno vymeniť v troch jednoduchých krokoch.

Elektródy pre voltampérometriu a CVS

Nájdite vhodnú elektródu pre vašu voltampérometriu, polarografiu a cyklickú stripping voltampérometriu v našom vyhľadávači elektród.

VA a CVS elektródy Všetky elektródy