Professional VA/CVS prístroje

Naše voltampérometrické a CVS systémy zo série Professional ponúkajú veľké množstvo funkcií na malom priestore: voltampérometrická stopová analýza kovových iónov a iných látok, a stanovenie organických prísad v galvanických kúpeľoch pomocou cyklickej stripping voltampérometrie.

Využitím dlhoročných skúseností spoločnosti Metrohm v oblasti voltampérometrie, bol tento prístroj navrhnutý tak, aby svojim užívatľom dokázal poskytnúť viac: väčšiu flexibilitu, viac pohodlia a viac bezpečnosti.

Professional VA/CVS instruments for voltammetric trace analysis, polarography, and the determination of organic additives in electroplating baths.

Hlavné vlastnosti

 • Kompaktné prístroje malých rozmerov
 • Modulárny dizajn: Prispôsobte si svoj systém vďaka možnostiam automatizácie
 • Dostupné v manuálnom, poloautomatizovanom a plne automatizovanom nastavení
 • Vymeniteľná meracia hlava pre rýchle a jednoduché prepínanie medzi aplikáciami
 • Softvér viva pre úplnú kontrolu nad systémom
 • Zabudovaný kalibrátor pre garantovanú presnosť a spoľahlivosť

Professional VA/CVS prístroje (11)

884 Professional VA semiautomated for CVS

2.884.1210
884 Professional VA semi-automated for CVS is a convenient high-end routine analyzer for determinations of organic additives in electroplating baths with "Cyclic Voltammetric Stripping" (CVS), "Cyclic Pulse Voltammetric Stripping" (CPVS), and chronopotentiometry (CP), or voltammetric heavy metal determinations with rotating disk electrodes. The proven Metrohm electrode method combined with a completely new design of potentiostat/galvanostat and the extremely high-performance viva software opens up new perspectives in CVS. The potentiostat with a certified calibrator readjusts itself automatically before each measurement, thus guaranteeing maximum precision. The integrated temperature measurement input allows you to monitor the solution temperature during the measurement.The instrument can also be used to perform voltammetric determinations with the Multi-Mode Electrode or the scTRACE Gold. The replaceable measuring head enables rapid changes between various applications with different electrodes.Two 800 Dosinos (supplied) permit the automatic addition of auxiliary solutions during the determination, e.g., VMS, standard solutions or samples for the Dilution Titration technique (DT).The viva software is required for control, data acquisition, and evaluation.The 884 Professional VA semiautomated for CVS is supplied with extensive accessories and measuring head for rotating disk electrodes. Electrode set and viva license need to be ordered separately.
Zobraziť všetky systémy: Professional VA/CVS prístroje (11)

Systém 884 Professional VA: pre všetky voltampérometrické a CVS aplikácie

884 Professional VA pokrýva celú škálu voltampérometrických analýz od voltampérometrie a polarografie až po cyklickú stripping voltampérometriu (CVS).

Tento systém je možné použiť na analýzu:

 • stopových množstiev napr. kadmia, olova, niklu, kobaltu alebo železa, v morskej vode, soliach a chemikáliách s vysokou čistotou,
 • organických prísad, napr. supresorov, zjasňovačov a leverov, v roztokoch na elektrolytické pokovovanie (pomocou CVS),
 • rôznych iónov prechodných kovov vo vzorkách vody,
 • prísad a nečistôt v roztokoch na galvanické pokovovanie,
 • medi a železa vo vode napájacieho kotla,
 • ultra stopových množstiev kovových prvkov v morskej vode,
 • a iné.

> Prejsť na modely 884 Professional VA

 • Detekčné limity pre 884 Professional VA

Systém 894 Professional CVS: špecializovaný na analýzu galvanických kúpeľov

894 Professional CVS je na mieru vyvinutý prístroj pre CVS v galvanickom priemysle, ktorý poľahky zvláda vstup veľkého množstva vzoriek a meniace sa aplikácie.

Toto zariadenie je ideálnou voľbou na analýzu galvanických kúpeľov, napr. na určenie koncentrácie:

 • zjasňovačov,
 • supresorov,
 • alebo levelerov.

> Prejsť na modely 894 Professional


Šetrite čas a zvýšte bezpečnosť pomocou automatizácie

Systémy Professional VA/CVS možno prispôsobiť pomocou automatizačných a kvapalinových modulov.

Pohodlnejšie a bezpečnejšie merania, ako aj menej interakcie užívateľom dosiahnete použitím Metrohm modulov Dosinos pre automatické dávkovanie vzoriek a pomocných roztokov. Pomocou čerpadiel pre automatické oplachovanie potom dokončíte manipuláciu s kvapalinami vo vašom systéme. Voliteľné senzory hladiny vysielajú včasné varovania, keď sú nádoby na odpad plné a zabraňujú tak ich pretečeniu.

Systém vám dodáme presne tak, ako ho potrebujete:

> Ďalšie informácie o automatizačných moduloch

Cyclic voltammetric stripping for brightener, suppressor, and leveler determination in electroplating baths

Jednoducho ovládateľný softvér viva pre úplnú kontrolu a bezpečnosť

Získajte úplnú kontrolu nad svojimi voltamepérometrickými a CVS analýzami vďaka softvéru viva:

 • Prispôsobte si metódy podľa požiadaviek vášho laboratória,
 • Nastavte všetky relevantné parametre,
 • Vyhodnoťte dáta a vytvorte výsledky pre kontkrétneho používateľa,
 • Spravujte vaše dáta v databáze,
 • Vytvorte si protokoly na mieru,
 • Zabezpečte bezpečnosť údajov vo vašom laboratóriu vďaka nastaveniam prístupových práv používateľov,
 • Automaticky upravte nastavenia metódy podľa vlastnosti vzoriek.

> Ďalšie informácie o softvéri viva …

Screenshot of standard addition in viva voltammetry software

A to nie je všetko ...

884 Professional VA with calibration certificates

Zabudovaný kalibrátor zaručuje spoľahlivosť

Prístroje 894 a 884 sú vybavené integrovaným certifikovaným kalibrátorom, ktorý nastaví potenciostat pred každým meraním. Vplyvy prostredia (teplota a vlhkosť) sú eliminované.

Viac ako jedna aplikácia? Žiaden problém!

Vďaka vymeniteľným meracím hlavicám prepínate medzi aplikáciami rýchlo a jednoducho.

Všetky elektródy a hadičkové spojenia možno vymeniť v troch jednoduchých krokoch.

Elektródy pre voltampérometriu a CVS

Nájdite vhodnú elektródu pre vašu voltampérometriu, polarografiu a cyklickú stripping voltampérometriu v našom vyhľadávači elektród.

VA a CVS elektródy Všetky elektródy