Automatizácia pre Professional VA a CVS

894 Professional CVS, 858 Professional Sample Processor, 800 Dosinos, and operator
Metrohm VA a CVS systémy je možné automatizovať do rôznych úrovní podľa potrieb užívateľov a aj postupne.

Vyberte si zo širokého rozsahu modulov a rozšírte systém tak aby vyhovoval Vašim požiadavkám.

Modulárna zostava

Svoj systém si môžete vytvoriť zo širokého výberu vhodných modulov.

Touto cestou môžete zahrnúť všetky potrebné funkcie pre Vaše aplikácie. Ponúkame vám množstvo modulov ktoré môžete pridať do Vášho VA alebo CVS systému.

Automation for Professional VA/CVS (5)

Zobraziť všetky systémy: Automation for Professional VA/CVS (5)

Moduly

Dosino pre CVS

Dosino

Dosino zabezpečuje dávkovanie vzoriek a reagentov pre pohodlnejšie a presnejšie analýzy.

Podávač vzoriek 919 IC Autosamapler pre VA

Podávače vzoriek

Pridanie podávača vzoriek do Vášho systému umožní vykonávať plne automatizované, vysoko presné a reprodukovateľné analýzy. V závislosti na type podávača ktorý si vyberiete, môžete spracovať až 56 vzoriek v jednom behu.

Oplachová stanica pre VA

Oplachové stanice

Oplachové stanice Metrohm vykonajú čistenie meracej nádoby za vás. Systém s oplachovou stanicou znamená zvýšený užívateľský komfort a zvýšenú presnosť merania, pretože potreba zásahu užívateľa je znížená na minimum.

849 Level kontrol - monitorovanie hladiny

Senzory hladiny

Prídavné senzory výšky hladiny varujú užívateľa pred prázdnou fľašou na reagenty alebo plným kontajnerom na odpad. Tieto senzory zvyšujú bezpečnosť merania a bezpečnosť v laboratóriu.