Spoločnosť

Metrohm – od start-upu po globálnu spoločnosť.

Metrohm patrí k svetovo najdôveryhodnejším výrobcom veľmi presných prístrojov pre chemickú analýzu. Spoločnosť Metrohm založil inžinier Berthold Suhner v roku 1943, v Herisau, vo Švajčiarsku.

V súčasnosti máme zastúpenie vo viac ako 80 krajinách sveta a to buď prostredníctvom vlastných pobočiek alebo výhradných distribútorov.

Centrála Metrohm sídli v Herisau, vo Švačiarsku. Do skupiny Metrohm Group patria Metrohm Applikon a Metrohm Autolab, výrobcovia online analyzátorov a prístrojov pre elektrochemický výskum.Komplexné riešenia pre chemickú analýzu

Sme svetovo vedúca spoločnosť v oblasti analytických prístrojov pre titráciu.

Prístroje pre iónovú chromatografiu, voltametriu, konduktivitu a meranie stability kompletizujú naše portfólio pre iónovú analýzu. NIR a Raman spektroskopia je ďalším rýchlo rastúcim segmentom v našej ponuke prístrojov.


Postaráme sa o oboje: laboratórium i výrobu

Metrohm prístroje môžete nájsť v takmer každom laboratóriu. Metrohm Applikon, naša holandská pobočka, ponúka rovnaké riešenia aj pre výrobný proces.

Všade, kde je kontrola kvality vo výrobnom procese kritickým faktorom, on-line analyzátory Metrohm Applikon poskytujú výsledky v reálnom čase 24 hodín denne a 7 dní v týždňi.


Prístroje pre elektrochemický výskum

Elektrochémia hrá dôležitú úlohu vo vývoji prelomových technológií, ako je vývoj batérií, palivových článkov, a vo fotovoltaike.

Portfólio elektrochemických prístrojov Metrohm pokrýva všetko od potenciostatov/galvanostatov, až po príslušenstvo a softvér.

Metrohm Autolab, so sídlom v Utrecht, v Holandsku, a Metrohm Dropsens, so sídlom v Asturias, v Španielsku, sú našimi dcérskymi spoločnosťami, špecializovanými na elektrochémiu. Zaoberajú sa vývojom a výrobou komplexného portfólia elektrochemických zariadení.

Raman spektroskopia

Metrohm Raman, so sídlom v Laramie vo Wyomingu (USA), vyvíja a vyrába ručné Raman spektrometre.

Tento najnovší prírastok do rodiny Metrohm rozširuje portfólio Metrohm o nové prenosné prístroje na identifikáciu a verifikáciu materiálov.

Sme k vám bližšie

Ak by existovala fráza ktorá by v skratke vystihovala našu filozofiu tak by to bola: „sme k Vám bližšie“ – vo všeobecnom
zmysle slova.


Naše prístroje a zariadenia nie sú k depozícii u priekupníkov. Ste to stále Vy a naše lokálne Metrohm obchodné zastúpenie, servisný technik alebo aplikačný špecialista. Rozprávajú Vašim jazykom, sú profesionáli ako Vy a pravdepodobne väčšinu z nich poznáte už roky.

Neporovnateľné poradenstvo a aplikačné skúsenosti

Neustále sa sústreďujeme na praktické použitie našich prístrojov.

Ak riešite nejaký analytickú aplikáciu, skúste nájsť riešenie spomedzi tisícok aplikácií uložených v našich databázach. Ak ju tam nenájdete, bude pre nás potešením vyvinúť túto aplikáciu pre Vás.

Švajčiarska kvalita - Swiss made

Kvalita, ktorej môžete veriť: Naše vo švajčiarsku vyrobené zariadenia a produkty vám ponúkajú výnimočnú kvalitu.

Navyše sa môžete spoľahnúť na nás ako dodávateľa z hľadiska kvality služieb, udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti - Sme držiteľmi ocenenia „Silver Reconition Level“ skupiny EcoVadis, skupiny, ktorá hodnotí kvalitu firmy ako dodávateľa.

Toto hodnotenie posunulo firmu Metrohm AG medzi top 30% podnikov s ohľadom na udržateľnosť a sociálnu zodpovednosť podnikov (CRS). Certifikát s hodnotením možno stiahnuť nižšie, v sekcii "Na stiahnutie".

Metrohm Supply Chain Security – Coronavirus situation

We would like to inform you about the result of our risk assessment of the delivery situation in view of the coronavirus situation. Download our statement below.

Na stiahnutie

Našim zákazníkom je svet.

Vzhľadom k tomu, že špecifické vlastnosti prakticky všetkých látok a materiálov sú v konečnom dôsledku určované ich chemickým zložením, naše prístroje a skúsenosti môžete nájsť laboratóriách takmer vo všetkých odvetviach priemyslu, výskumných ústavoch
a kontrolných inštitúciách.

Našim najvýznamnejšími trhmi sú chemický, petrochemický
a farmaceutický priemysel, nasledovaný potravinárskym priemyslom, energetikou a mnohými ďalšími.

Nadácia Metrohm

V súčasnej rýchlo sa meniaca globálnej ekonomike sú spoločnosti a značky kupované a predávané iba s krátkou správou – ale s nevypočítanými dôsledkami pre zákazníkov ale aj pre zamestnancov. Toto sa firme Metrohm nemôže stať.

Naša firma je vlastnená nadáciou Metrohm už od roku 1982. Nadácia Metrohm, ktorá nemá žiaden vplyv na obchodné aktivity firmy podporuje študentov v prírodných vedách, charitatívne a filantropické zámery a konečnom rade zabezpečuje nezávislosť firmy Metrohm.

Bertold Suhner (1910–1988), zakladateľ Metrohm AG.


Na stiahnutie