Novinky

2020

 • 31.3.2020

  O2-Lumitrode – predstavujeme najrýchlejší senzor na meranie rozpusteného kyslíka

  Metrohm s potešením predstavuje nový ručný merač 913 pH/DO Meter a konduktometer 914 pH/DO/Conductometer. Nové kombinované merače obsahujú senzor O2-Lumitrode. Vďaka veľmi krátkej dobe odozvy je tento optický senzor na meranie koncentrácie rozpusteného kyslíka vo vode alebo inej tekutine najrýchlejší svojho druhu na trhu.
 • 23.3.2020

  OMNIS sa spája s Cubis® II

  Vďaka softvérovému rozšíreniu (QApp) určenému na váženie, sa Cubis® II od spoločnosti Sartorius stal plne integrovaným modulom platformy OMNIS. Spolupráca s poprednými externými výrobcami a otvorenie OMNISu zdôrazňuje záväzok Metrohmu - svetového lídra v titrácii vytvoriť univerzálnu digitálnu platformu pre laboratórium 21. storočia.
 • 9.1.2020

  «Analyze This» - Je tu nový Metrohm blog!

  «Metrohm» prináša do chemických laboratórií tú najmodernejšiu technológiu. Pre mnohých vedcov sme partnerom číslo jeden pri hľadaní a vývoji riešení pre konkrétne aplikácie. Radi by sme sa so svetom podelili o to najlepšie z nášho aplikačného know-how, a preto sme tento rok začali písať blog na rôzne zaujímavé témy, určený pre našich čitateľov z vedeckých kruhov.

2019

 • 1.10.2019

  Nový procesný analyzátor 2060 – prispôsobiteľné online monitorovanie priemyselných procesov a tokov odpadových vôd

  Metrohm Process Analytics predstavuje procesný analyzátor 2060 Process Analyzer, integrované riešenie na nepretržité online monitorovanie kľúčových chemických parametrov v priemyselných procesoch a tokoch odpadových vôd. Nový systém je konštrukčne úplne modulárny, čo umožňuje prispôsobenie konfigurácie na monitorovanie jedného alebo viacerých procesných tokov.
 • 20.9.2019

  SPELEC – nový rad prístrojov, ktorý spája spektroskopiu a elektrochémiu s cieľom zjednodušiť výskum

  Spektroelektrochémia je kombináciou elektrochémie a spektroskopie a skúma spektrálne zmeny ako funkciu aplikovaného potenciálu alebo prúdu. Keď sa skombinujú obe techniky, obmedzené štruktúrne informácie z elektrochemickej reakcie sa doplnia optickým monitorovaním. Metrohm DropSens uvádza na trh prvý plne integrovaný rad prístrojov pre spektroelektrochemický výskum - SPELEC.
 • 10.9.2019

  Ako dobre poznáte ióny – prekonávanie limitov HPLC pomocou iónovej chromatografie

  Aký je rozdiel medzi vysokovýkonnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC) a iónovou chromatografiou (IC)? Aké sú možnosti a obmedzenia týchto techník? Znalosť týchto rozdielov má v praxi obrovskú výhodu. IC je osvedčená, robustná a vysoko všestranná technika, ktorá dokáže používateľom HPLC ohromne rozšíriť ich analytické schopnosti. Naša bezplatná biela kniha porovnáva tieto dve metódy systematicky so zameraním na prednosti iónovej chromatografie.

 • 20.8.2019

  Metrohm iónové chromatografické systémy integrované v Agilent OpenLab CDS

  Nový chromatografický dátový systém (CDS) OpenLab od Agilent je teraz ešte výkonnejší vďaka schopnosti ovládať iónové chromatografy Metrohm. Pre analýzy je hlavným prínosom to, že používatelia dokážu vykonávať všetky chromatografické aplikácie na jednej univerzálnej softvérovej platforme.
 • 16.8.2019

  Ako maximalizovať účinnosť výroby alkalických chloridov pomocou online chemickej analýzy

  Chlór a hydroxid sodný sa vyrábajú spolu vo veľkých množstvách, pomocou procesu elektrolýzy alkalických chloridov, predovšetkým metódou membránovej elektrolýzy. Táto Biela kniha popisuje hlavné prvky membránovej elektrolýzy a ukazuje, ako monitorovanie kľúčových chemických parametrov v reálnom čase môže pomôcť zlepšiť odolnosť a zvýšiť účinnosť výrobného procesu alkalických chloridov.
 • 7.8.2019

  Termometrická titrácia - rýchle a vysoko presné stanovenie kovových organických zlúčenín

  Kovové organické zlúčeniny vyžadujú kvôli svojej vysoko reaktívnej povahe sofistikovanú prípravu vzoriek. Príkladom je butyllítium, pomerne nestabilná zlúčenina, ktorá ľahko reaguje s vodou a kyslíkom. Na kontrolu kvality a ďalšie použitie je preto dôležité stanoviť ich presný obsah. Metrohm odporúča termometrickú titráciu ako rýchlu, robustnú a veľmi spoľahlivú metódu na meranie kovových organických zlúčenín.
 • 7.8.2019

  TitrIC flex - plne automatizovaný systém pre komplexnú analýzu vody

  Vďaka novému systému TitrIC flex od Metrohm pre komplexnú analýzu vody je možné úplne automatizovane stanoviť celú škálu iónov prítomných vo vode. Za týmto účelom kombinuje prístroj TitrIC flex titráciu, priame meranie a iónovú chromatografiu. Výsledky všetkých troch metód sú zhromažďované v spoločnej databáze a upravovať ich možno v zdieľanom protokole.
 • 30.7.2019

  Kontrola kvality NPK hnojív - Rýchla a spoľahlivá analýza pomocou termometrickej titrácie

  Metrohm s potešením predstavuje niekoľko titračných aplikácií na rýchle a jednoduché stanovenie makroživín, ako sú síran, amónium, draslík a fosfát v hnojivách NPK. Koncový bod reakcie sa stanoví použitím termometrického senzora. Termometrická titrácia zvyčajne nevyžaduje žiadnu prípravu vzorky a je rýchlejšia, robustnejšia a jednoduchšia, v porovnaní s konkurenčnými metódami, ako sú gravimetrická analýza či plameňová fotometria.
 • 29.7.2019

  Voda v materiáloch lítium-iónových batérií - spoľahlivé a presné stanovenie pomocou Karl Fischer titrácie

  Aj vďaka lítium-iónovým batériám je dnes v trende elektrická mobilita. Jednou z kľúčových požiadaviek na lítium-iónové batérie je to, že nesmú obsahovať vodu, pretože voda reaguje s vodivou soľou elektrolytu. Coulometrická Karl Fischer titrácia je osvedčenou a spoľahlivou metódou na priame meranie obsahu vody v elektrolytickej matrici lítium-iónových batérií.
 • 29.7.2019

  Amoniak - rýchle a robustné stanovenie priamym meraním podľa súčasných štandardov ISO, EPA a ASTM

  Stanovenie amoniaku je jednou z najdôležitejších aplikácií pre analýzu vody a odpadových vôd, hnojív a podobne. Metrohm aplikačný bulletin AB-133 opisuje stanovenie amoniaku pomocou iónového merania podľa štandardov ISO 6778, EPA 359.2, EPA 305.3 a ASTM D1426. Zahrnuté sú aj tipy a triky o tom, ako riešiť možné interferencie, prípravu vzoriek a zaobchádzanie s amoniakovými ión-selektívnymi elektródami.
 • 7.5.2019

  Nová brožúra o polyméroch

  Metrohm s potešením predstavuje novú brožúru «Analýza polymérov a plastov» - zameranú na kontrolu kvality v polymérnom priemysle. Brožúra obsahuje najnovšie normy, štandardy a aplikácie. Je k dispozícii na bezplatné stiahnutie.
 • 1.5.2019

  Metrohm Process Analytics - top partner procesného priemyslu pre mokré chemické online analýzy

  „Spolu posúvame limity“ - to je mottom Metrohm Process Analytics, značky globálnej skupiny Metrohm Group, ktorá poskytuje riešenia najmä pre procesný priemysel. Online analyzátory na mieru od Metrohm Process Analytics umožňujú zákazníkom monitorovať kľúčové parametre kvality vo viacerých procesných tokoch, s cieľom zvýšiť výťažnosť produktu, znížiť náklady a dodržiavať bezpečnostné a environmentálne predpisy.
 • 16.4.2019

  Eco Titrator – nová titračná platforma, ktorá sa oplatí

  Regulácie sa sprísňujú pre čoraz viac priemyselných odvetví. Snahy o súlad s reguláciami sú náročné najmä pre menších výrobcov. Metrohm podáva týmto podnikom pomocnú ruku v podobe novej, vysoko dostupnej titračnej platformy, ktorá posúva kontrolu kvality na novú úroveň.
 • 5.4.2019

  Jednoduchá analýza parametrov kvality v e-cigaretách

  Presnosť a rýchlosť sú základnými požiadavkami pri stanovení parametrov kvality tekutých náplní do e-cigariet. Metrohm zverejnil tri nové aplikáčné listy, ktoré opisujú stanovenie nikotínu, glycerínu a obsahu vody v týchto kvapalných zmesiach. Všetky tri tieto metódy sú časovo nenáročné a spoľahlivé riešenia. Aplikačné listy si môžete bezplatne stiahnuť.
 • 3.4.2019

  Celkový obsah sodíka v potravinách – lepšia metóda stanovenia vysvetlená v novom videu

  Bežne používanou metódou na kvantifikáciu sodíka v potravinách je stanovenie chloridu a následné odvodenie koncentrácie sodíka stechiometriou chloridu sodného v pomere 1:1. Pri tejto metóde sa často vyskytujú chyby, keďže sodík nebýva prítomný s chloridom iba ako protiión. Tento problém je vďaka metóde priamej termometrickej titrácie sodíka minulosťou. V novom aplikačnom videu od Metrohm prezentuje túto metódu Lucia Meier, produktová špecialistka pre titráciu z medzinárodnej centrály Metrohm.

 • 2.4.2019

  2060 MARGA – nový spôsob monitorovania kvality ovzdušia

  Kvalita okolitého ovzdušia je pre naše zdravie a životné prostredie kľúčová. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije 91% svetovej populácie na miestach, kde nie sú splnené odporúčania WHO o kvalite ovzdušia. Na monitorovanie kvality ovzdušia spoločnosť Metrohm Process Analytics aktualizovala dobre známy monitor aerosólov a plynov v okolitom ovzduší (MARGA), ktorý predstavila pod názvom 2060 MARGA.
 • 12.3.2019

  Titrácia – plne automatizované stanovenie chloridu v mliečnych produktoch

  Metrohm publikoval tri nové aplikačné listy, zamerané na plne automatizované stanovenie chloridu v mlieku, sušenom mlieku, syre a solenom masle podľa AOAC, ISO a IDF. Automatizácia poskytuje vyššiu priepustnosť vzorky a lepšiu reprodukovateľnosť, čím sa zvyšuje efektívnosť a spoľahlivosť výsledkov. Nové aplikačné listy si môžete stiahnuť bezplatne.
 • 1.3.2019

  Skutočný korózny potenciál etanolového paliva - meranie pHe podľa ASTM D6423

  Nadmerná kyslosť v palivách na báze alkoholu urýchľuje koróziu motora. Celkové číslo kyslosti (TAN) predstavuje všetky titrovateľné kyseliny bez ohľadu na ich silu a preto nie je vhodné na presné predpovedanie korózneho potenciálu. pHe, naopak meria silu kyselín prítomných vo vzorke. Preto je pHe pre výrobcov lepším parametrom na monitorovanie potenciálu korózie, udržiavanie kvality svojho produktu a maximalizáciu ziskov.
 • 1.3.2019

  Plne automatizované testovanie vodivosti vody zaistí súlad s normou USP <645>

  USP <645> označuje vodivosť za kľúčový parameter pre meranie čistoty ultrapurifikovanej vody a vody na vstrekovanie. Súlad s USP <645> je pre výrobcov vo farmaceutickom priemysle nesmierne dôležitý. Avšak vykonávanie tejto trojfázovej testovacej metódy, tak ako je definovaná v tomto štandarde môže byť výzvou. Najmä ak je testovanie vykonávané ručne. Špecializovaný systém Metrohm poskytuje plne automatizované riešenie tejto výzvy, zvyšuje produktivitu a zároveň znižuje riziko chyby.
 • 5.2.2019

  Spájame sily – Metrohm a B&W Tek posúvajú Raman spektroskopiu na novú úroveň

  V júli 2018 sa švajčiarsky Metrohm AG spojil so spoločnosťou B&W Tek LLC, a stali sa tak jedným z najväčších poskytovateľov riešení pre aplikovanú Raman spektroskopiu. Dvaja lídri v oblasti Raman spektroskopických technológií spoja sily a výhody pocítia zákazníci po celom svete: Toto je kľúčové poslanie, s ktorým Metrohm a B&W Tek prichádzajú na trh. Popri dobre zabehnutej distribučnej sieti spoločnosti B&W Tek, začali škálu produktov B&W Tek dodávať i vybrané dcérske spoločnosti Metrohm.

 • 29.1.2019

  Široký výber adaptérov na meranie vzoriek robí z Mira Flex najuniverzálnejší ručný Raman systém na trhu

  Inteligentné adaptéry odlišujú ručný systém na identifikáciu materiálu Mira Flex od konkurencie. Vyvinuly sme hroty, ktoré uľahčujú akvizície a odber vzoriek. Rozličné adaptéry k systémom Mira umožňujú jednoduchý odber látok všetkého druhu; či už ide o prášky, kvapaliny alebo tuhé látky.
 • 8.1.2019

  OMNIS - integrovaný prístup pre zvýšenie produktivity a efektívnosti v modernom laboratóriu

  OMNIS je špičkový titračný systém od spoločnosti Metrohm. Používateľom umožňuje zjednotiť mokré chemické analýzy na univerzálnej platforme, a poskytuje flexibilitu pre rozšírenie a prispôsobovanie si tejto platformy podľa potrieb a meniacich sa nárokov. Možnosti automatizácie, ktoré doteraz neboli k dispozícii, posúvajú produktivitu na nový level.

2018

2017

2016

2015

2014