Metrohm Mira DS: Identifikácia narkotík vo forme bieleho prášku - dotykom obrazovky
29.7.2018

Metrohm s nadšením predstavuje robustný ručný Raman analyzátor Mira DS, určený pre sektor obrany a bezpečnosti. Mira DS umožňuje svojim používateľom bezpečnú a presnú identifikáciu komplexných pouličných drog vo forme bieleho prášku, priamo v teréne.

Identifikácia začína tzv. „Smart Acquire“ – inteligentným odberom vzorky. Nasleduje „Mixture Matching“ – získanie výsledku porovnaním vzorky s internou databázou ilegálnych látok uloženou v zariadení - „Illicit Libraries“. Mira DS za okamih poskytne kľúčové detaily, dôležité pri rýchlom rozhodovaní v kritických situáciách.

Ako dokážu orgány presadzovania práva efektívne bojovať proti drogám, pri stretnutiach s nelegálnymi látkami s množstvom prímesí a pri zdĺhavom čakaní na výsledky vo forenzných laboratóriách? Odpoveďou je Mira DS od Metrohm Raman.

Odborná chemická analýza dotykom obrazovky
Mira DS prináša zásahovým jednotkám v teréne spoľahlivosť a presnosť laboratórnej analýzy, vďaka rýchlej a presnej identifikácii narkotík a pomocných látok. Toto kompaktné zariadenie znižuje dopyt po forenznej analýze a umožnuje orgánom presadzovania práva rozhodovať rýchlejšie, bezpečnejšie a presnejšie. Mira DS je vybavená zabudovanými algoritmami, ktoré automaticky optimalizujú získané parametre, s cieľom získať čo najkvalitnejšie spektrum (Smart Aquire). Tieto spektrá sú automaticky porovnávané s databázou nelegálnych látok, uloženou v zariadení, a zobrazujú sa okamžité výsledky. Je možné identifikovať až tri zložky v jednej zmesi, a zároveň získať dodatočné informácie, vrátane kvalifikátorov a farebných indikátorov potenciálnej hrozby.

Výhody Mira DS v skratke:
  • Mira DS prenáša sofistikovaný chemický rozbor z laboratória do ulíc
  • Smart Acquire automatizuje odber vzoriek a ich identifikáciu, s cieľom poskytnúť každému používateľovi tie najlepšie výsledky v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Sada doplnkov pre bezpečné odbery vzoriek pouličných drog
  • Interné databázy poskytujú farebné výstražné upozornenia potenciálnej hrozby pri identifikácii nelegálnych látok

> Viac informácií získate v Bielej knihe WP-033

> Ďalšie infomácie o Mira DS

> Stiahnuť dokument v angličtine