Nový kompaktný procesný fotometer - úsporné online monitorovanie priemyselných odpadových vôd a oveľa viac
13.8.2018

2029 Photometer single-method process analyzer for colorimetric applications
Metrohm Process Analytics predstavuje nový procesný fotometer 2029 Process Photometer, integrované riešenie pre nepretržitú 24/7 online analýzu kľúčových chemických parametrov v priemyselných procesoch a odpadových vodách. Tento jednometódový systém vykonáva fotometrické absorpčné merania v rozsahu viditeľného svetla a je k dispozícii v niekoľkých konfiguráciách pre konkrétne aplikácie na monitorovanie až 2 prúdov vzoriek.

Citlivé, presné fotometrické merania

V závislosti od analytu a matrice, sa rozmedzie stanovenia procesného fotometra 2029 Process Photometer pohybuje v stopových hodnotách medzi μg/L až po mg/L. Poloautomatická kalibračná funkcia pre sedem kalibračných štandardov šetrí čas a prináša presné výsledky, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

Prispôsobené pre vašu aplikáciu

Procesný fotometer je vhodný predovšetkým na monitorovanie chemických analytov, vrátane fosfátu, medi, chrómu, amoniaku a mnohých ďalších. Metrohm Process Analytics ponúka procesné analyzátory, ktoré možno nakonfigurovať pre špecifickú aplikáciu. Pripojením peristatických čerpadiel do modulárnej mokrej časti je možné pridať riedenie vzorky, ďalšie činidlá, či dokonca ďalší prúd vzorky.

Vhodné pre akékoľvek odvetvie

Tieto procesné analyzátory sú vhodné na procesnú analýzu pitnej vody ako aj v chemických, petrochemických, environmentálnych, polovodičových, potravinárskych, nápojových a energetických odvetviach. Kompaktný a ľahko použiteľný procesný fotometer 2029 Process Photometer je určený na nepretržité monitorovanie procesov.

Robustný dizajn

Prísne oddelenie mokrej časti a elektroniky zaručuje bezpečnú prevádzku v nepriaznivom prostredí. So stupňom ochrany IP66 je v analyzátore zaručená prachuvzdornosť a vodotesnosť.

Rôzne možnosti dátovej komunikácie

Informácie ako výsledky analýz, kontrola stavu analyzátora alebo jeho ovládanie na diaľku, je možné odkomunikovať pomocou diskrétnych vstupov a výstupov (napr. analógových výstupov a digitálnych vstupov/výstupov), cez MODBUS TCP / IP (Ethernet) alebo RTU (RS485). Ovládanie na diaľku je možné cez VNC (Ethernet). Výsledky je možné exportovať aj na USB. 


> Ďalšie informácie o 2029 Process Photometer 

> Stiahnuť dokument v angličtine