2060 MARGA – nový spôsob monitorovania kvality ovzdušia
2.4.2019

2060 MARGA to monitor aerosols and gases in ambient air

Kvalita okolitého ovzdušia je pre naše zdravie a životné prostredie kľúčová. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije 91% svetovej populácie na miestach, kde nie sú splnené odporúčania WHO o kvalite ovzdušia. Na monitorovanie kvality ovzdušia spoločnosť Metrohm Process Analytics aktualizovala dobre známy monitor aerosólov a plynov v okolitom ovzduší (MARGA), ktorý predstavila pod názvom 2060 MARGA.

Pri posudzovaní účinkov aerosólov na zdravie a životné prostredie je potrebné pochopiť, ako sa vytvárajú zo svojich prekurzorových plynov a ako sa ich koncentrácia a zloženie menia v priebehu denných a sezónnych cyklov. Na dosiahnutie tohto cieľa sú potrebné nepretržité merania s dostatočným časovým rozlíšením, vďaka ktorým možno objasniť rôzne spôsoby tvorby aerosólu.

Metrohm Process Analytics vyvinul 2060 MARGA - plne autonómny systém na odber vzoriek a meranie, ktorý nepretržite meria vo vode rozpustné zložky plynov a aerosólov, ktoré majú priamy vplyv na kvalitu vzduchu. Vzduch sa nasáva do prístroja pomocou vákuového čerpadla konštantným prietokom. Pred vstupom do prístroja môže byť maximálna veľkosť častíc (PM) obmedzená použitím selektívneho vstupného nadstavca určitej veľkosti (napr. PM 1,0, PM 2,5 alebo PM 10). Dvojkanálový iónový chromatograf (IC) s vysokou presnosťou kvantifikuje anióny a katióny v aerosóloch a vo vode rozpustných plynoch súčasne, na dosiahnutie detekčných limitov až 0,001 µg/m3.

  • Merané plyny: kyselina chlorovodíková (HCl), kyselina dusičná (HNO3), kyselina dusitá (HONO), oxid siričitý (SO2), amoniak (NH3)
  • Merané aerosólové ióny: chlorid (Cl-), dusičnan (NO3-), síran (SO42-), amoniak (NH4+), draslík (K+), vápnik (Ca2+), horčík (Mg2+)

2060 MARGA je dostupný v dvoch verziách:

2060 MARGA Research je skvelou voľbou pre monitorovanie ovzdušia počas výskumných kampaní (napr. štúdium sezónnych cyklov). Keď sa 2060 MARGA R nepoužíva na monitorovanie ovzdušia, IC je stále možné používať ako samostatný laboratórny prístroj.

2060 MARGA Monitor sa používa na nepretržité monitorovanie kvality vzduchu 24/7 v pevnej pozícii.

> Viac informácií o MARGA

> Stiahnuť dokument v angličtine