ASTM D8045 – Nová metóda pre stanovenie čísla kyslosti v rope.
11.8.2016

859 Titrotherm with operator

Metrohm s potešením oznamuje, že ASTM zverejnila metódu D8045 pre stanovenie čísla kyslosti (Acid Number - AN) surovej ropy a ropných produktov. Nová metóda opisuje termometrickú titráciu a bola vyvinutá firmou Metrohm spolu s poprednými predstaviteľmi priemyslu za použitia titrátora 859 Titrotherm. Metóda D8045 ukazuje výhodnosť termometickej titrácie pre komplexné pretrochemické vzorky, pretože poskytuje lepšiu reprodukovateľnosti výsledkov, je výrazne rýchlejšia a spotrebuje menej činidiel, ako je bežne používaná metóda D664.

Termometrická titrácie používa vysoko citlivý, rýchlo reagujúci senzor teploty, ktorý detekuje koncový bod reakcie na základe zmeny entalpie v roztoku.

Táto metóda nevyžaduje žiadnu údržbu senzoru okrem opláchnutia rozpúšťadlom, nepotrebuje žiadnu hydratáciu a nevyžaduje žiadnu kalibráciu. Nové chemikálie používané v ASTM D8045 významne znižujú náklady na analýzu, pretože nová metóda spotrebuje menej rozpúšťadiel ušetrí značné náklady na likvidáciu odpadu.

Číslo kyslosti je kritický parameter kontroly kvality surovej ropy a ropných produktov. Presnosť výsledkov AN má významný vplyv na komerčnú hodnotu ropy a ziskovosť rafinérie. Okrem toho kyslé zlúčeniny vedú ku korózii zariadení pri rafinácii ropy ako aj dopravnej infraštruktúre, preto je presné stanovenie AN nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku. Z uvedeného vyplýva, že táto nová metóda je dôležitá pre laboratória riadenia kvality v celom priemysle.

> Ďalšie informácie …

> Informácie na astm.org

> Download pr in English