Amoniak - rýchle a robustné stanovenie priamym meraním podľa súčasných štandardov ISO, EPA a ASTM
29.7.2019

Chemical analysis solutions from Metrohm for wastewater treatment plant

Stanovenie amoniaku je jednou z najdôležitejších aplikácií pre analýzu vody a odpadových vôd, hnojív a podobne. Metrohm aplikačný bulletin AB-133 opisuje stanovenie amoniaku pomocou iónového merania podľa štandardov ISO 6778, EPA 359.2, EPA 305.3 a ASTM D1426. Zahrnuté sú aj tipy a triky o tom, ako riešiť možné interferencie, prípravu vzoriek a zaobchádzanie s amoniakovými ión-selektívnymi elektródami.

Amoniak možno stanoviť aj fotometrickými metódami, no sú časovo náročné (reakčný čas až do 90 minút). Navyše fotometrické stanovenie v nepriehľadných roztokoch je vždy výzvou. 

Na druhej strane priame stanovenie pomocou ión-selektívnej elektródy je rýchlejšie a robustnejšie. Merania je jednoduché vykonávať v odpadových vodách, tekutých hnojivách, v moči, ako aj v pôdnych extraktoch.

Stanovenie amoniaku v amónnych soliach, stanovenie obsahu kyseliny dusičnej v dusičnanoch a obsahu dusíka v organických zlúčeninách pomocou ión-selektívnej amoniakovej elektródy je založené na takom princípe, že amónny ión sa po pridaní nadbytku hydroxidu sodného uvoľňuje ako plynný amoniak:

NH4+ + OH → NH3 + H2O

Vonkajšia membrána elektródy umožňuje difúziu amoniaku. Zmena hodnoty pH vnútorného roztoku elektrolytu sa sleduje pomocou kombinovanej sklenenej elektródy. Ak meraná látka nie je prítomná vo forme amónnej soli, musí sa najprv previesť na takúto soľ. Na tento účel sa organické dusíkaté zlúčeniny, najmä aminozlúčeniny, štiepia ohrevom s koncentrovanou kyselinou sírovou – Khejdalova metóda. Uhlík v procese oxiduje na oxid uhličitý, zatiaľ čo organický dusík sa kvantitatívne transformuje na síran amónny.

Na stiahnutie