Jednoduchá analýza parametrov kvality v e-cigaretách
5.4.2019

Analysis of nicotine, glycerin, and water in liquids for e-cigarettes

Presnosť a rýchlosť sú základnými požiadavkami pri stanovení parametrov kvality tekutých náplní do e-cigariet. Metrohm zverejnil tri nové aplikáčné listy, ktoré opisujú stanovenie nikotínu, glycerínu a obsahu vody v týchto kvapalných zmesiach. Všetky tri tieto metódy sú časovo nenáročné a spoľahlivé riešenia.

Elektronické cigarety sú alternatívami k bežným tabakovým cigaretám. Ich popularita stále rastie. E-cigarety sú vreckové zariadenia, ktoré ohrievajú a odparujú roztok nazývaný e-liquid (e-kvapalina), a simulujú tak pocit fajčenia. Tekutá náplň zvyčajne pozostáva z propylénglykolu, glycerolu, príchutí a nikotínu.

Na trhu s elektronickými cigaretami sa dá v blízkej budúcnosti očakávať sprísnenie pravidiel jasného označovania zloženia tekutých náplní. Práve preto stúpa záujem o metódy rýchlej analýzy kvalitatívnych parametrov ako sú nikotín, glycerín a voda v týchto nápniach.

Veľmi vhodným riešením je využitie viditeľnej blízkej infračervenej spektroskopie (NIRS), ktorá umožňuje súbežnú kvantifikáciu nikotínu a glycerínu v reálnom čase, bez prípravy vzoriek. Ďalšou metódou na stanovenie nikotínu je potenciometrická titrácia. Nikotín v tabaku sa zvyčajne meria plynovou chromatografiou alebo kvapalinovou chromatografiou. Acidobázická titrácia je finančne dostupnejšou alternatívou.
Ďalším dôležitým parametrom kvality v tejto oblasti je obsah vody alebo vlhkosti v tekutých náplniach do e-cigariet. V tomto prípade je vhodnou metódou Karl Fischer titrácia (KFT), keďže KFT je špeciálne vytvorená pre vodu a výsledok nie je ovplyvnený inými prchavými látkami.

Metrohm aplikačné listy k e-cigaretám v skratke: