Jednoduché stanovenie zmesi kyselín v leptacích kúpeľoch pomocou termometrickej titrácie
6.3.2015

Termomterický titrátor Titrotherm
Metrohm Vám s potešení predstavuje sedem nových aplikácií na stanovenie kyselín v leptacích kúpeľoch pomocou termometrickej titrácie. 

Rozsah stanovenia kyselín a zmesi kyselín siaha od jednoduchých zmesí kyselín až po komplexné zmesi ako HNO3, HF a H2SiF6.

Na stiahnutie