Krok k ekologickejšej chémii: Nová verzia ASTM D664 znižuje spotrebu rozpúšťadiel o 50%
8.11.2017

Metrohm solutions for the petrochemical industry

Spoločnosť Metrohm s potešením oznamuje, vydanie novej verzie normy ASTM D664 pre potenciometrické stanovenie čísla kyslosti. Nová verzia ponúka možnosť znížiť potrebné množstvo rozpúšťadla zo 125 mL na 60 mL. Metrohm, spoločne s lídrami z rôznych priemyselných odvetví, skúmali a predložili túto možnosť, s cieľom priblížiť sa k princípom zelenej chémie.

Číslo kyslosti udáva množstvo kyslých zlúčenín v ropných produktoch. Číslo kyslosti je kľúčové pre zabezpečenie kvality ropných produktov a je dôležitým parametrom pri kontrole korózie.

Číslo kyslosti sa zvyčajne stanovuje potenciometrickou titráciou v zmesiach bezvodých rozpúšťadiel (pozri Metrohm AB-404). Zatiaľ čo podľa normy ASTM D664 sa doteraz používalo 125 mL rozpúšťadla na vzorku, nová verzia umožňuje pracovať len s objemom 60 mL. Takéto značné zníženie množstva rozpúšťadla, dokáže laboratóriám znížiť náklady, redukovať množstvo odpadu a prispieva k ekologickejšej chémii.

Downloads