Potentiostaty/galvanostaty – nepostrádateľné nástroje pre výskum a vývoj redox flow batérií
1.4.2016

Autolab instrument with NOVA software running on a tablet computer

Redox flow batérie uchovávajú energie vo forme chemických zlúčenín. Tieto sú prítomné v roztokoch kvapalných elektrolytov a môžu byť uložené mimo celu. Z hľadiska štruktúry a funkcie sú redox flow batérie určitým druhom palivovéhu článku a zároveň elektrochemickým akumulátorom.

Redox flow batérie prichádzajú v rôznych typoch:

  • Vanád-vanád
  • Vanád-bróm
  • Vanád-vzduch
  • Polysulfide-bróm
  • Zinok-bróm
  • Zinok-cér

K cieľom súčasného výskumu v tejto oblasti patrí zvýšenie hustoty energie a výkonu, a súčasne znižovanie nákladov použitím inovatívnych a lacnejších funkčných materiálov.

Metrohm Autolab potenciostaty a galvanostaty hrajú osobitnú úlohu pri dosahovaní týchto cieľov, pretože tieto nástroje môžu byť použité ako na monitorovanie elektrochemických procesov pri nabíjaní a vybíjaní tak i pri skúmaní elektrochemických vlastnosti materiálov používaných v batériách redox flow:

  • Konduktivita membrán pomocou impedančnej spektroskopie
  • Materiály pre elektródy: elektrokatalytická aktivita pomocou cyklickej voltametrie
  • Flow field a elektródové materiály: korózna stabilita pomocou lineárnej polarizácie a impedančnej spektroskopie
  • Roztoky elektrolytov: elektrochemické okno a závislosť konduktivity od teploty pomocou cyklickej voltametrie a impedančnej spektroskopie

> Prehľad produktov Autolab