Automatizované stanovenie obsahu vody v rôznych plastoch Karl Fischerovou titráciou
12.2.2015

KF Pec Metrohm 874 USB Oven sample processor

Nadmerný obsah vody v plastoch nepriaznivo ovplyvňuje vlastnosti polymérnych výrobkov. To je dôvod prečo má stanovenie obsahu vody kľúčový význam. Technický poster (8.000.6062) Metrohm popisuje jednoduchú metodiku na priame a presné stanovenie obsahu vody v rôznych typoch plastoch s použitím Karl Fischer pece.

Vzorky plastov ktoré sa majú testovať sú zahrievané v hermeticky uzavretých vialkách. Vlhkosť ktorá sa uvoľní je prenesená prúdom nosného plynu do titračnej nádobky, kde sa coulometricky titruje. Teplota ktorá je optimálny pre rôzne typy plastov sa dá zistiť z krivky uvoľňovania vody. Táto procedúra zaručí rýchlu extrakciu vody – pričom, čo je dôležité – sa vylúči interferencia spôsobená rozkladom vzorky.


Pre extrakciu vody je potrebné zohriať termicky stabilné polykarbonáty, polyestery zosilnené vláknami a acrylonitril-butadien-styren (ABS) živice na teploty až do 230 °C. Termicky menej stabilné polyamidy a PVC je potrené ohriať na teplotu do 150 °C, prípadne 100 °C.

Obsah vody bo stanovený v nasledovných plastoch:
  • Grilamid® TR 55 Natural
  • Ultramid® A3K Natural
  • Ultramid® A3K Black
  • Ultramid A 3H-G5 Black
  • Grivory HTV-3H1 Natural
  • Makrolon® 1243 (color code 550111)
  • PET regrind (recycled)
  • PET regrind (new)
  • PVC
  • Terluran® GP-22 Natural

Na stiahnutie