Konečne spoľahlivá automatizácia sériovej volumetrickej Karl Fischer titrácie bez dozoru
1.5.2018

Automatizácia volumetrickej titrácie pre veľké množstvo vzoriek bola považovaná za výzvu: V prvom rade existuje riziko, že okolitá vlhkosť ohrozí integritu vzorky; a po druhé, pri každej vzorke je nevyhnutné začať titráciu včas. V priebehu analýzy, obe tieto výzvy vyžadovali pozornosť a stálu prítomnosť laboranta. Toto všetko je minulosťou. OMNIS Sample Robot teraz umožňuje analýzu obsahu vody v až 50 vzorkách úplne bez dozoru.

Podávač vzoriek Sample Robot OMNIS využíva technológiu Dis-Cover, ktorá automaticky uzatvára nádobky so vzorkami vzduchotesným a prachotesným uzáverom. Uzáver vzorky chráni pred okolitou vlhkosťou aj v dlhších časových úsekoch. Používatelia tak získavajú spoľahlivé, reprodukovateľné výsledky.

OMNIS Karl Fischer systém nevyžaduje v priebehu analýzy prítomnosť používateľa, keďže dokáže automaticky pridávať rozpúšťadlá a spustiť titráciu. Používatelia tak môžu svoj čas venovať iným úlohám v laboratóriu, zatiaľ čo je obsah vody v ich vzorkách analyzovaný úplne bezobslužne.

> Ďalšie informácie o OMNIS KF titrátore

> Stiahnuť dokument v angličtine