Biela kniha: Úspora nákladov pomocou automatizovanej inline prípravy vzoriek pre IC
15.11.2016

Whitepaper BSK Labs' cost savings with automated Inline Sample Preparation

Brad Meadows je viceprezident a riaditeľ laboratórií americkej spoločnosti BSK Labs, ktorá prevádzkuje niekoľko laboratórií v oblasti životného prostredia. V exkluzívnej bielej knihe Brad Meadow popisuje ako BSK Labs spĺňa spoločné výzvy, ako je napríklad komplexná príprava vzoriek pomocou automatizovaných inline techník. Tieto techniky ako napr. automatizovaná inline ultrafiltrácia boli najdôležitejšie a pomohli laboratóriám BSK ušetriť viac ako 30.000 USD ročne.

Jednou z najdôležitejších metód používaných v laboratóriách BSK je stanovenie anorganických aniónov v rôznych druhoch vôd podľa metódy EPA 300.1 Part A. Charakter týchto vzoriek je často taký, že filtrácia pred analýzou je nevyhnutná, aby nedošlo k poškodeniu analytického systému a aby sa dosiahli presné výsledky. Pri dennom výkone 200 až 250 vzoriek za deň, bola príprava vzoriek pre BSK Labs drahá, pretože v nej bol veľký podiel ručnej práce, ako aj nákladný spotrebný materiál.

Plne automatizovaná inline ultrafiltrácia ktorá sa dnes používa v laboratóriách BSK Lab na svojich systémoch iónovej chromatografie Metrohm, poskytuje nákladovo veľmi efektívne riešenie tohto problému. Použitie automatizovanej inline ultrafiltrácie umožnilo BSK Labs ušetriť 12.000 USD len na filtroch. Okrem toho, v porovnaní s predtým používanou manuálnou filtráciou, BSK teraz ušetrí tri minúty pracovného času na vzorku, čo vedie k úsporám ročných nákladov zhruba 13.000 USD. Pripočítaním úspor z automatizácie riedenie vzoriek (ktorá je často potrebná), celkové úspory pre BSK Labs sú takmer 30.000 USD ročne.