Ako maximalizovať účinnosť výroby alkalických chloridov pomocou online chemickej analýzy
16.8.2019

Metrohm Process Analytics for industrial process monitoring
Chlór a hydroxid sodný sa vyrábajú spolu vo veľkých množstvách, pomocou procesu elektrolýzy alkalických chloridov, predovšetkým metódou membránovej elektrolýzy. Naša Biela kniha popisuje hlavné prvky membránovej elektrolýzy, a ukazuje ako monitorovanie kľúčových chemických parametrov v reálnom čase môže pomôcť zlepšiť odolnosť a zvýšiť účinnosť výrobného procesu alkalických chloridov.

Spôsob výroby alkalických chloridov vyžaduje ako surovinu soľný roztok, ktorý je nutné najskôr vyčistiť v niekoľkých krokoch. Nečistoty ako vápnik a horčík (tvrdosť) alebo iné látky tvoriace sa vedľajšími reakciami, môžu mať vážne škodlivé účinky na elektrolytické membrány, čo môže viesť k predčasnému znečisteniu.

Značné náklady - v prípade veľkej elektrárne môžu dosiahnuť až niekoľko miliónov eur - sú pripisované strate účinnosti membrán počas ich životnosti, a to aj pri krátkodobom vystavení vyšším úrovniam nečistôt v soľnom roztoku.

Pomocou analytických techník online procesu sa výrobcovia môžu vyhnúť rizikám spojeným s prienikom iónov, blokádou membrán a znečistením, meraním nečistôt v koncentrovanom NaOH alebo monitorovaním vlhkosti v plynnom Cl2 pred skladovaním a transportom. Metrohm Process Analytics poskytuje riešenia na mieru pre odvtvie výroby alkalických chloridov so širokou škálou online, inline a atline priemyselných procesných analyzátorov navrhnutých tak, aby fungovali bez dozoru v 24-hodinovej prevádzke. Nepretržité merania sa vykonávajú priamo na mieste odberu vzoriek. S riadiacou miestnosťou sú teda zdieľané tie najaktuálnejšie informácie, čo umožňuje okamžitý zásah v prípade prekročenia naprogramovaných výstražných úrovní. Spoľahlivé a reprodukovateľné dáta sa získavajú 24 hodín denne, čo prispieva k dlhodobej bezporuchovej prevádzke a optimalizovanejšiemu výrobnému procesu.

Metrohm Process Analytics poskytuje služby a podporu lokálne vo viac ako 50 krajinách. Štandardizované postupy údržby zabezpečujú rovnakú kvalitu služieb kdekoľvek na svete, poskytovanú vyškolenými a certifikovanými servisnými technikmi so sídlom v miestnych pobočkách Metrohm.

> Zoznámte sa s Metrohm Process Analytics 

> Stiahnite si Bielu knihu o výrobe alkalických chloridov

> Viac informácií o našich riešeniach pre priemyselnú výrobu alkalických chloridov

> Stiahnuť si dokument v angličtine

Na stiahnutie