Plne automatické stanovenie chloridov v stvrdnutom betóne
1.9.2015

Vplyvy životného prostredia a chyby v priebehu spracovania betónu ako stavebného materiálu často vedú k nákladnému poškodeniu konštrukcií ako sú mosty, podzemné garáže a ďalšie. Tieto štruktúry sú tiež vystavené rôznym vplyvom prostredia, ako je chlad, teplo, vlhkosť a kondenzovaná voda. V priebehu rokov, účinky spojené s chloridmi vedú k jamkovej korózii oceľovej výstuže betónu.

Betón sa teda kontroluje na obsah chloridov v rámci kontroly integrity postihnutých štruktúr. Obsah chloridov sa stanovuje vo vzorkách prachu z vrtov, ktoré sa zhromažďujú z rôznych vopred určených miest a hĺbok v štruktúre konštrukcie.

Vzorky boli skúmané v laboratóriu na stanovenie obsahu chloridov podľa normy  DIN EN 14629 standard alebo pomocou potenciometrickej titrácie, ako je popísané v Booklet 401 German Committee for Structural Concrete. Titrácie sú ľahko pochopiteľné, robustné v aplikácii a rýchlo poskytujú správne výsledky s vysokou presnosťou.

Metrohm ponúka zodpovedajúce analytické systémy pre tento účel. Od jednoduchého systému až do plne automatizovaný titračný systém - riadený softvérom tiamo, popredného svetového titračného softvéru.

K dispozícii sú nasledujúce aplikácie od Metrohm:


Na stiahnutie