Skutočný korózny potenciál etanolového paliva - meranie pHe podľa ASTM D6423
1.3.2019

Corrosion potential of fuel ethanol, pHe measurement according to ASTM D6432

Nadmerná kyslosť v palivách na báze alkoholu urýchľuje koróziu motora. Celkové číslo kyslosti (TAN) predstavuje všetky titrovateľné kyseliny bez ohľadu na ich silu a preto nie je vhodné na presné predpovedanie korózneho potenciálu. pHe, naopak meria silu kyselín prítomných vo vzorke. Preto je pHe pre výrobcov lepším parametrom na monitorovanie potenciálu korózie, udržiavanie kvality svojho produktu a maximalizáciu ziskov.

Meranie pHe v etanole a etanolových palivových zmesiach je štandardizované v ASTM D6423 a EN 15490. Aplikačné listy s detailným postupom meraní pHe sú k dispozícii bezplatne na stránkach Metrohm.

Dizajn senzora je pre presné merania pHe kľúčový. Štandard ASTM odporúča referenčnú elektródu s vysokou prietokovou spojkou a veľkú membránovú sklenenú meraciu elektródu, ktoré pri meraniach alkoholových palív fungujú najlepšie. EtOH Trode od Metrohm je jedným z dvoch senzorov, ktoré sú doslovne uvedené v norme ASTM D6423 ako vhodné na merania pHe v etanole a etanolových palivových zmesiach.

> Viac informácií o EtOH Trode

> Stiahnuť aplikačný list

> Stiahnuť dokument v angličtine