Integrita údajov – dôležité aspekty pri výbere laboratórneho softvéru
11.12.2018

Data Integrity in Vision Air

Integrita údajov je v kontexte laboratórnych analýz nevyhnutná, predovšetkým v regulovanom prostredí. Ako však presne definovať integritu údajov, a pomocou ktorých softvérových funkcií ju dosiahnuť? Nová Biela kniha od Metrohm odpovedá na tieto otázky, na základe príkladov z moderného softvéru pre blízku infračervenú spektroskopiu (NIRS).

Integrita údajov je definovaná skupinou vlastností, ktoré sú zhrnuté akronymom ALCOA alebo ALCOA +. Skratka ALCOA znamená «attributable - priraditeľný», «legible - čitateľný», «contemporaneous - súbežný», «original - pôvodný», a «accurate - správny», zatiaľ čo ALCOA + rozširuje tieto charakteristiky o ďalšie vlastnosti - «complete - úplný», «consistent - konzistentný», «enduring - trvalý», a «available - dostupný».

Najnovšia biela kniha podrobne vysvetľuje tieto vlastnosti a uvádza príklady pre každú z nich na základe NIRS softvéru Vision Air od Metrohm.

Z aktuálnej bielej knihy vyplýva jasný obraz o tom, aké funkcie by mal poskytovať najmodernejší laboratórny softvér, ktorým by laboratóriá chránili integritu svojich údajov a podliehali normám ako napr. FDA 21 CFR časť 11. Zároveň je v bielej knihe zdôraznené, že takýto softvér nakonfigurovaný v súlade s medzinárodnými normami, akým je Vision Air, je len základom dosiahnutia integrity údajov. Popri ňom si musí spoločnosť stanoviť pevný rámec štandardných prevádzkových postupov.

Na stiahnutie