Integrita údajov - softvérové produkty Metrohm uľahčujú dodržiavanie súladu s predpismi
9.10.2018

Metrohm Data Integrity
Integrita údajov vyžaduje aby boli dáta počas svojho životného cyklu kompletné, konzistentné a presné, a tak zaručili úplnú transparentnosť a vysledovateľnosť. Smernice ALCOA a ALCOA+ opisujú požiadavky na integritu dát, a sú využívané  inštitúciami ako FDA, WHO, PIC / S a GAMP. Všetky hlavné softvérové ​​produkty Metrohm uľahčujú dodržiavanie súladu s princípmi ALCOA a ALCOA +.

Regulácie sa neustále sprísňujú, v dôsledku čoho sa zabezpečenie kvality údajov vo výrobných procesoch a ochrana týchto údajov pred stratou alebo manipuláciou stali veľkou výzvou. Smernice ALCOA a ALCOA+ kladú na softvér také požiadavky, ktoré ak sú riadne splnené, poskytnú ochranu proti týmto hrozbám.

Všetky Metrohm softvérové ​​produkty sú vytvorené tak, aby bolo dodržiavanie súladu s princípmi ALOCA a ALCOA+ skutočne jednoduché a bezstarostné. Podrobné informácie o integrite dát a softvérových produktoch Metrohm sú odteraz dostupné v špecializovaných brožúrach k softvérom tiamo, tiamo, MagIC Net, Vision Air, and Mira Cal.

> Stiahnuť dokument v angličtine

Na stiahnutie