Eco Dosimat – nové, univerzálne zariadenie, zvýši produktivitu laboratória
30.10.2018

Eco Dosimat liquid handling system for manual titration and precise dosing

V laboratóriách sa každý deň venuje veľa času opakujúcim sa rutinným úlohám, ako je príprava roztokov štandardov, kontrola syntézy a / alebo vykonávanie manuálnych titrácií. S novým Eco Dosimat môžete ušetriť veľa času, pretože tieto úlohy sa vykonávajú rýchlejšie, jednoduchšie a oveľa spoľahlivejšie.

Eco Dosimat kombinuje digitálnu byretu, integrované magnetické miešadlo, dotykový displej a dokumentáciu kompatibilnú s GLP v jednom kompaktnom zariadení. Existuje množstvo rutinných úloh, pri ktorých má Eco Dosimat veľkú výhodu, pretože už nie sú potrebné ani  odmerné sklenené byrety, ani odmerné banky a / alebo pipety.

Pohodlná príprava roztokov štandardov.

Používatelia jednoducho zadajú požadovanú cieľovú koncentráciu a skutočnú hmotnosť vzorky na dotykovom displeji. Eco Dosimat automaticky vypočítava a pridá požadovaný objem rozpúšťadla.

Jednoduché dávkovanie akéhokoľvek objemu (pevný objem alebo voľné dávkovanie) v rozsahu μL

Pri dávkovaní konštantných objemov používatelia jednoducho zadajú požadovaný objem, stlačia «start» a Dosimat tento objem dávkuje s rozlíšením μL. Samozrejme, voľné dávkovanie je tiež možné s rovnakou presnosťou pomocou ručného ovládača prístroja.

Ručné titrácie - oveľa jednoduchšie a spoľahlivejšie

Digitálna byreta Eco Dosimat je obrovský rozdiel. Pre presnosť na úrovni μL a pre maximálne pohodlie je dávkovanie ovládané pomocou ručného ovládača. Po titrácii sa sklenený cylinder Eco Dosimat-u automaticky doplní. Objem dávkovania je možné vidieť na displeji prístroja a výsledky v súlade s GMP sa dajú vytlačiť dotykom na obrazovke. Často používané metódy titrácie a výpočty je možné kedykoľvek uložiť v prístroji na opätovné použitie.

> Ďalšie informácie o Eco Dosimat

> Download pr in English