Voľný a zvyškový chlór podľa normy DIN EN ISO 7393-1
4.10.2017

Water drop bouncing off the water surface

Spoločnosť Metrohm s potešením predstavuje aplikačný bulletin, v ktorom je popísané stanovenie voľného a celkového chlóru jodometrickou titráciou.

Na dezinfekciu vody pre ľudskú spotrebu, sa v niektorých krajinách do vody pridáva chlór. Keďže chlór je vysoko toxický, organizmy ako napríklad baktérie sú zabité a zabráni sa tak výskytu vodou prenosných ochorení, ako je cholera. Chlór je však toxický nielen pre mikroorganizmy, ale aj pre ľudí. Hlavným dôvodom jeho toxicity je skutočnosť, že chlór môže reagovať s inými organickými zlúčeninami a vytvoriť vedľajší produkt dezinfekcie (DBP), ako je trichlórmetán a kyselina chlóroctová. Preto je jeho maximálna prípustná hodnota prísne kontrolovaná.

AB 249 popisuje možnosť stanovenia chlóru tromi rôznymi metódami. Tieto metódy sú v v závislosti od prípadu jemne modifikované, napr. napríklad vynechanie chloridu ortutnatého na stabilizáciu alebo nahradenie dichrómanu draselného, manganistanom draselným.

Na stiahnutie