Online monitorovanie chlóru (voľného alebo celkového) v odpadových vodách
21.6.2017

Single-parameter online analyzer for differential absorbance colorimetry (DAC)

Metrohm Process Analytics s potešením predstavuje špecializované riešenie pre online monitorovanie voľného chlóru alebo celkového chlóru v odpadových vodách. Toto riešenie na kľúč používa fotometrické stanovenie a vykonáva sa na ICON analyzátore, špecializovanom online fotometri na analýzu vody a odpadových vôd.

Chlór je jednou z najbežnejšie vyrábaných chemikálií na svete. Môže sa používať na dezinfekciu, ako aj na ničenie alebo deaktiváciu rôznych nežiaducich chemických zlúčenín vo vode a odpadových vodách. Avšak nadmerné množstvá chlóru (voľného alebo viazaného) môžu nepriaznivo ovplyvniť následné využívanie vody.

Voľný chlór obsahuje kyselinu chlórnu (HClO) a jej konjugátovú bázu, chlórnanový ión (ClO-), zatiaľ čo viazaný chlór (chlóramíny) obsahuje zlúčeniny vytvorené v prítomnosti amoniaku alebo organického dusíka. Celkový chlór je súčet voľných a viazaných zlúčenín chlóru.

Monitorovanie tokov s obsahom chlóru je dôležité pre podávanie správ regulačným orgánom, ako aj definovanie vhodnosti na použitie v iných odvetviach. Celkový obsah chlóru vyčistených odpadových vôd sa analyzuje, aby sa zaistilo, že pred ich vypustením do prostredia sú prítomné minimálne hodnoty, inak môže byť poškodený morský život. Naviac, množstvo voľného chlóru je potrebné merať v zariadeniach na pitnú vodu, aby sa zabránilo kontaminácii a aby sa zaistilo správne fungovanie centrálneho dávkovacieho systému.

V spomínanej metóde sa vzorka zmieša s činidlami v plne automatizovanom postupe, čo vedie k rozpustnému produktu, ktorý sa môže merať fotometricky pri vlnovej dĺžke 505 nm. V prípade celkového chlóru sa pridá ďalšie jodidové činidlo, ktoré sa oxiduje na jód v prítomnosti chlóramínov. Jód a voľný chlór reagujú s DPD (N, N-dietyl-p-fenyléndiamín).

> Ďalšie informácie o analyzátore ICON

> Stiahnuť dokument v angličtine