Konsolidovaná analýza piva na jedinej platforme v Feldschloesschen AG.
7.8.2017

Feldschloesschen AG, najväčší pivovar vo Švajčiarsku, združil kontrolu kvality svojho produktu v systéme na mieru od Metrohmu. Komplexná analýza piva v laboratóriu kontroly kvality, v Feldschloesschen, zvykla byť fragmentovaná a distribuovaná cez viacero analyzátorov. Dnes sa pohodlne vykonáva na jedinej modulárnej platforme, riadenej svetovou jednotkou medzi titračnými softvérmi – softvérom tiamo.

"Predtým ste museli pracovať na troch rôznych meracích systémoch, použiť tri rôzne autosamplery a trikrát zadať informácie o vzorke," hovorí Jules Wyss, manažér kontroly kvality pivovaru, v spoločnosti Feldschloesschen AG, ktorý opisuje akú výzvu komplexná analýza piva predstavovala pred zdruižením.

Vďaka úzkej spolupráci, Feldschloesschen a Metrohm našli riešenie tejto výzvy združením titrácie, iónovej chromatografie a NIR spektroskopie do jedného modulárneho systému riadeného softvérom tiamo. Jules Wyss oceňuje modularitu systému a zdôrazňuje jednoduchosť použitia. "Ktokoľvek dokáže ovládať tento systém [...], každý má rád tiamo, pretože tento softvér je tak jednoducho ovládateľný. Mojim zamestnancom trvalo len pár minút, kým sa s ním oboznámili."

Jules Wyss je mimoriadne spokojný s technickou a aplikačnou podporou, ktorú poskytuje spoločnosť Metrohm. "Sú  jediní, ktorí sa vôbec na takúto podporu podujmú. Zdieľajú s nami svoje úžasné know-how. Nepoznám žiadneho iného dodávateľa, ktorý by mi bol ochotný pomôcť takýmto spôsobom."

> Ďalšie informácie o titranom softvére tiamo 

> Ďalšie informácie o našej škále titračných produktov

> Ďalšie informácie o našej škále IC produktov

> Stiahnuť dokument v angličtine