IC-ICP/MS – zbierka štandardov a aplikácií vo forme bielej knihy
15.3.2017

White paper on Ic-ICP/MS standards

Online spojenie iónovej chromatografie (IC) a ICP / MS je výkonný inštrumentálny nástroj pre spracovanie niektorých z najnáročnejších analytických úloh. Nová Metrohm Biela kniha predstavuje zbierku aplikácií, zahŕňujúcu celú radu analytov, ako aj súčasné normy a štandardy.

Spoľahlivé určenie elementárneho zloženia, oxidačných stavov a chemických väzieb má zásadný význam pre posúdenie toxicitu pri monitorvaní rôznych oblasti životného prostredia, kontroly kvality vody, farmaceutické a medicínske analýzy, ako aj pre potravinársky a nápojový priemysel. IC-ICP/MS je hlavnou metódou, pretože v sebe spája molekulárnu selektivitu IC s elementárnou selektivitou a citlivosťou ICP/MS.

Metrohm Biela kniha WP-008 poskytuje analytickým výskumníkom prehľad aplikácií pre špeciáciu najčastejšie analyzovaných ťažkých kovov a ďalších substancií v matriciach začínajúcich pri potravinách a farmaceutikách, cez všetky druhy vôd až po ropu, pôdu ako aj vzorky vzduchu.

> Stiahnite si Bielu knihu zadarmo