Aplikovaná termometrická titrácia: stanovenie koncentrácie jódu v tukoch a olejoch
12.9.2017

Olive oil

Koncentrácia jódu je úmerná celkovému počtu dvojitých väzieb prítomných v tukoch a olejoch. Je vyjadrená ako «počet gramov jódu, ktorý zreaguje s dvojitými väzbami v 100 gramoch tuku alebo oleja». Stanovenie sa uskutočňuje rozpustením odváženej vzorky v nepolárnom rozpúšťadle, ako je cyklohexán, a následným pridaním ľadovej kyseliny octovej. Tento proces popisuje aplikačný list Metrohm Application Note AN-H-076.

Dvojité väzby reagujú s nadbytkom roztoku monochloridu jódneho v ľadovej kyseline octovej ("Wijsov roztok"). Na urýchlenie reakcie sa pridajú ióny ortute. Po skončení reakcie sa nadbytočný monochlodid jódny rozloží na jód, vďaka pridaniu vodného roztoku jodidu draselného, ​​ktorý sa potom titruje štandardným roztokom tiosíranu sodného.

Titračný postup eliminuje chyby spôsobené ľudským faktorom pri stanovení. Ku vzorke sa pridá Wijsov roztok a po naprogramovanom časovom odstupe 300 sekúnd (5 minút) sa automaticky pridá ešte 10 ml 15% roztoku jodidu draselného. Titrácia sa taktiež spustí automaticky.

Termometrická titrácia je úspešne používaná na analýzu rôznych druhov potravín - mliečnych výrobkov, instantných rezancov, syrov, konzervovaných rýb, suchých pochutín, omáčok, polievok a ďalších.

> Ďalšie informácie o termometrickej titrácii s titrátorom Titrotherm

> Stiahnuť dokument v angličtine

Aplikačný list na stiahnutie