Nová ASTM metóda zjednodušuje stanovenie Kjeldahlovho dusíka
12.9.2017

Kjeldahl nitrogen determination by ion chromatography in accordance with ASTM D8001

ASTM nedávno zverejnila metódu D8001, ktorá opisuje stanovenie celkového dusíka, celkového Kjeldahlovho dusíka a celkového fosforu. Nová metóda využíva persulfátový rozklad s následným stanovením Kjeldahlovho dusíka iónovou chromatografiou; nevyžaduje sa žiadna predchádzajúca destilácia matrice.

Celkový dusík a celkový Kjeldahlov dusík sa bežne stanovujú titráciou, po destilácii rozkladacej zmesi na uvoľnenie amoniaku. Nová ASTM D8001 ponúka alternatívnu aplikáciu rozkladu persulfátu, po ktorej nasleduje separácia iónovou chromatografiou a detekcia vodivosti s postupným potlačením so sekvenčnou supresiou. Nová metóda je popísaná v aplikačnom liste Metrohm Application Note S-358, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť.

> Ďalšie informácie o našich riešeniach s iónovou chromatografiou

> Stiahnuť dokument v angličtine

Aplikačný list na stiahnutie