Termometrická titrácia - rýchle a vysoko presné stanovenie kovových organických zlúčenín
7.8.2019

Thermometric titrator for sodium, FFA, or TAN/TBN determinations
Kovové organické zlúčeniny vyžadujú kvôli svojej vysoko reaktívnej povahe sofistikovanú prípravu vzoriek. Príkladom je butyllítium, pomerne nestabilná zlúčenina, ktorá ľahko reaguje s vodou a kyslíkom. Na kontrolu kvality a ďalšie použitie je preto dôležité stanoviť ich presný obsah.  Metrohm odporúča termometrickú titráciu ako rýchlu, robustnú a veľmi spoľahlivú metódu na meranie kovových organických zlúčenín. V aplikačnom liste AN-H-142 sú zhrnuté podrobnosti o tejto aplikácii.

Stanovenie koncentrácie takýchto zlúčenín pomocou manuálnej titrácie nie je ani praktické, ani spoľahlivé, pretože vychádza zo zmeny farby v roztoku. Toto pozorovanie často nie je presne zaregistrované a závisí od jednotlivca, ktorý vykonáva analýzu.

Termometrická titrácia je vhodnou náhradou potenciometrického stanovenia a manuálnej titrácie. Termometrická titrácia je rýchlejšia (titrácia za menej ako tri minúty), senzor (robustný termometer) nevyžaduje žiadnu údržbu a rovnaký senzor je možné použiť na akýkoľvek druh titrácie, ako je titrácia kyselín/zásad, redoxná, komplexometrická, a precipitačná titrácia. Navyše tento senzor nemusí byť kalibrovaný (nemeria sa žiaden potenciál) a nereaguje na agresívne médiá.

Na stiahnutie