Metrohm iónové chromatografické systémy integrované v Agilent OpenLab CDS
20.8.2019

Metrohm ion chromatography system with sample changer
Nový chromatografický dátový systém (CDS) OpenLab od Agilent je teraz ešte výkonnejší vďaka schopnosti ovládať iónové chromatografy Metrohm. Pre analýzy je hlavným prínosom to, že používatelia dokážu vykonávať všetky chromatografické aplikácie na jednej univerzálnej softvérovej platforme.

Integrácia Metrohm IC prístrojov je postavená na špecializovanom riadiacom module, ktorý umožňuje používateľom OpenLab CDS od Agilent pohodlne programovať, ovládať a monitorovať všetky komponenty Metrohm IC systému v im známom softvérovom prostredí.  OpenLab CDS spĺňa požiadavky FDA CFR 21, časť 11, čím je zabezpečená úplná integrita a sledovateľnosť údajov a výsledkov.

Metrohm IC prístroje je možné plne ovládať pomocou OpenLab CDS. Kombinácia Metrohm IC a jednoduchého kvadrupólu MS od Agilent umožňuje vykonávať aplikácie IC-MS v jednom softvéri. Používatelia systému OpenLab môžu odteraz využívať jedinečnú supresorovú technológiu Metrohm, flexibilnú manipuláciu s tekutinami vďaka prístrojom Dosinos a komplexné inline techniky prípravy vzoriek.

Výhod tohoto systému je ešte viac: Používanie iba jedného softvéru na všetko šetrí čas, peniaze na zaškolenie práce v ďalšom softvéri a znížuje náklady na validáciu.

> Viac informácií o Metrohm iónovej chromatografii

> Stiahnuť dokument v angličtine