Široký výber adaptérov na meranie vzoriek robí z Mira Flex najuniverzálnejší ručný Raman systém na trhu
29.1.2019

Mira Flex packages with Mira handheld Raman analyzer and sampling attachments

Inteligentné adaptéry odlišujú ručný systém na identifikáciu materiálu Mira Flex od konkurencie. Vyvinuly sme hroty, ktoré uľahčujú akvizície a odber vzoriek. Rozličné adaptéry k systémom Mira umožňujú jednoduchý odber látok všetkého druhu; či už ide o prášky, kvapaliny alebo tuhé látky.

Inteligentné adaptéry sú len začiatkom nášho úsilia urobiť pokročilé chemické analýzy ľahko prístupné pre všetkých. Ďalším krokom je Mira Flex, navrhnutý na základe požiadaviek našich zákazníkov o ešte väčšiu flexibilitu systému Mira. Nový balík Mira Flex od Metrohm Raman umožňuje prispôsobiť Miru pre špecifické aplikácie.

Mira Flex funguje na princípe «à la carte»: Základný balík obsahuje zariadenie Mira, USB kábel, kalibračný štandard a okuliare na ochranu pred laserom; používatelia si následne vyberú inteligentné adaptéry a príslušenstvo podľa svojich špecifických potrieb pre odber vzoriek. Odber vzoriek pomocou nádoby? Adaptéry na dodržanie pracovnej vzdialenosti (SWD, LWD, XLWD alebo UA) dokážu spracovať všetko od priameho kontaktu až po 22 milimetrové sklenené nádoby. Máte obavy z toxicity neznámej látky? Nadstavec s objektívom umožňuje odber vzoriek z bezpečnej vyzdialenoti. Zistenie zloženia tablety je s našim držiakom na tablety jednoduchá. Tyčový nadstavec umožňuje odber vzoriek priamym kontaktom, napr. zo suda, bez obáv o správne zaostrenie.

Bez ohľadu na to, či máte na starosti  overovanie surovín v laboratóriu, alebo testujete drogy v uliciach - Mira je rýchlym, jednoduchým, spoľahlivým a flexibilným riešením pre identifikáciu a overovanie materiálov.

Na stiahnutie