Nová brožúra o polyméroch
7.5.2019

New polymer brochure from Metrohm

Metro hm s potešením predstavuje novú brožúru «Analýza polymérov a plastov» - zameranú na kontrolu kvality v polymérnom priemysle. Brožúra obsahuje najnovšie normy, štandardy a aplikácie. Je k dispozícii na bezplatné stiahnutie.

«Analýza polymérov a plastov» rieši analytické výzvy v rámci celého procesného reťazca. Brožúra poskytuje bezplatný prístup k približne 100 aplikáciám - väčšina z nich sú v súlade s normami ASTM, ISO a DIN EN - na pomoc pri riadení procesov výroby polymérov, od analýzy monomérov až po konečnú kontrolu hotových produktov.

Nová brožúra je štrukturovaná podľa troch hlavných krokov procesu výroby polymérov: «Kontrola kvality surovín», «Monitorovanie reakcie», and «Kontrola kvality polymérových a plastových produktov».

Metrohm ponúka kompletné riešenia veľmi špecifických analytických otázok. Zahrnuté sú rôzne techniky, od titrácie, iónovej chromatografie až po spektroskopiu, voltampérometriu a elektrochémiu.

Nová brožúra je prínosným zdrojom pre odborníkov zodpovedných za výrobu a kontrolu kvality. Zahrnuté sú kritické kvalitatívne parametre: aditíva, hladiny kopolymérov, obsah vody, halogény, zvyškové monoméry, ťažké kovy, nečistoty a mnohé ďalšie.

Stiahnuť novú brožúru

Ďalšie informácie o analýze plastov a polymérov

Stiahnuť dokument v angličtine