Bezpečnejšia a jednoduchšia – Karl Fischer titrácia s OMNIS
10.4.2018

Automatic titration start with OMNIS KF for volumetric Karl Fischer titration
Metrohm rozširuje titračnú platformu OMNIS, ktorá teraz umožňuje vykonávať volumetrické Karl Fischer titrácie. OMNIS Karl Fischer titrátor bol vyvinutý s ohľadom na potreby používateľa. Sústreďuje sa na jednoduché použitie a ochranu pred kontaktom s rozpúšťadlami a činidlami. Zároveň poskytuje širokú škálu inovatívnych funkcií.

Bezpečnejšie - bez rizika fyzického kontaktu s rozpúšťadlami a činidlami

Pomocou OMNIS Karl Fischer titrátora, je kompletná analýza vykonaná v uzavretom systéme. Od naplnenia titračnej nádobky rozpúšťadlom, cez pridanie činidla, až po odstránenie vzorky po ukončenej titrácii - užívateľ neprichádza do priameho kontaktu s kvapalinami v žiadnom kroku titračného procesu.

Jednoduchšie - titrácia sa spustí automaticky

Karl Fischer titrácia s OMNIS je jednoduchá: Užívatelia nemusia titráciu ani spustiť, keďže OMNIS ju spustí automaticky. Po pridaní vzorky môže užívateľ od prístroja kľudne odísť a vrátiť sa až pre spustenie ďalšej analýzy - jediným kliknutím myši.

Automatizácia - reprodukovateľné výsledky pre veľké množstvá vzoriek

Ak je potrebná vyššia priepustnosť vzorky, pomocou OMNIS Sample Robot dokáže používateľ stanoviť obsah vody v až 50 vzorkách úplne bez dozoru. Neexistuje žiadny dôvod na obavy z okolitej vlhkosti, ktorá by mohla negatívne ovplyvniť integritu vzorky. Kým totiž vzorky čakajú na analýzu: OMNIS Dis-Cover chráni vzorky vzduchotesnými a prachotesnými vrchnákmi, ktoré z nádobiek pred analýzou automaticky odstráni a okamžíte po skončení analýzy ich vráti späť

> Ďalšie informácie o OMNIS KF titrátore

> Stiahnuť dokument v angličtine