Metrohm OMNIS – vykoná titráciu rýchlejšie, bezpečnejšie a jednoduchšie
10.5.2016

„Úplne nová úroveň výkonu“ – to je prísľub OMNIS, novej platformy pre chemické analýzy firmy Metrohm. Platforma OMNIS je odpoveďou lídra na trhu titrátorov na potreby malých a aj veľkých laboratórií: Nová titračná platforma je modulárna a môže sa rozširovať z jednoduchého samostatného titrátora až na výkonný robotický systém vykonávajúci 4 analýzy simultánne pričom môže spracovať až 175 vzoriek úplne samostatne.

> Navštívte stránku OMNIS a dozviete sa viac

Viac spracovaných vzoriek za rovnaký čas

Nová titračná platforma posúva rýchlosť spracovania vzoriek na úplne novú úroveň: OMNIS Sample Robot neustále podáva nové a odoberá spracované vzorky až na maximálne 4 pracovné stanice, ktoré vykonávajú až 4 analýzy simultánne. Akonáhle sa uvoľní ktorákoľvek zo štyroch pracovných staníc, systém to zaznamená a pokračuje ďalšou analýzou.

Výmena reagencií bez nutnosti otvorenia fľaše

Nová titračná platforma prináša aj patentovaný Liquid Adapter pomocou ktorého je výmena činidiel ešte bezpečnejšia. Už nepotrebujete otvárať potencionálne nebezpečné kvapaliny: Na to aby ste vymenili reagencie, jednoducho pricvaknete Liquid Adapter na špeciálny uzáver fľaše s originálnym činidlom. Okrem toho keď je Liquid Adapter pricvaknutý na fľašu, OMNIS načíta informácie o obsahu fľaše, ktoré sú uložené RFID čipe uzávere fľaše a uloží ich do metódy. Táto plne automatická identifikácia a kontrola reagentov uzatvára poslednú medzeru v dosledovateľnosti analýzy.

Intuitívne ovládanie

Nová titračná platforma Metrohm sa ovláda veľmi intuitívne pretože kompletný hardvér je graficky prezentovaný v užívateľskom prostredí. Používateľ konfiguruje vlastné systémy jednoducho pomocou ikon a funkcie „uchop a pusť“ buď na monitore alebo dotykovom displeji. Rovnaký princíp ovládania je použitý aj v editore metód kde používateľ „uchopí a pustí“ príkaz za príkazom.

Vzorka v centre pozornosti

Nová titračná platforma sa sústreďuje na vzorku. Nech sa použijú na analýzu vzorky akékoľvek metódy, OMNIS zozbiera všetky výsledky a prepojí ich so vzorkou. To šetrí čas a námahu, pretože výsledky pre určitý parameter pre každú vzorku sa zobrazia v jednom prehľadnom protokole.

Celá mokrá iónová analytika na jednej platforme

Metrohm je jediný výrobca ktorý poskytuje inštrumentáciu a softvér pre všetky metódy v iónovej analytike. S platformou OMNIS otvára Metrohm dvere multi-metódovým analýzam na univerzálnej platforme.

> Viac informácií o OMNIS …