Efektívna kontrola kvality vo výrobnom priemysle vďaka blízkej infračervenej spektroskopii
31.10.2017

Pre-calibrations for Vis-NIR spectroscopy analysis of diesesl, gasoline, jet fuel, polyols, palm oil, and wood pulp

Metrohm ponúka komplexné riešenia kontroly kvality komodít ako je nafta, benzín, prúdové palivo, polyoly, palmový olej a drevná buničina pomocou blízkej infračervenej spektroskopie (NIRS). Na základe špecializovaných spektrálnych databáz a predkalibračných modelov, umožňujú tieto riešenia výrobcom znížiť náklady na každodennú rutinnú analýzu a zároveň zlepšiť kvalitu svojich produktov.

Kľúčové parametre kvality pre vyššie uvedené komodity sú často stanovované časovo náročnými fyzikálnymi alebo mokrými chemickými metódami, ktoré vyžadujú komplexnú prípravu vzoriek.

NIRS je na druhej strane nedeštruktívnou analytickou technológiou, ktorá nevyžaduje prípravu chemikálií ani vzoriek, dokážu ju použiť aj nechemici a výsledky poskytne za menej než jednu minútu. Naviac, jediným meraním je možné stanoviť viacero chemických a fyzikálnych parametrov súčasne. Všetky tieto výhody robia z technológie NIRS ideálne riešenie pre veľké množstvá denných meraní na zaistenie a kontrolu kvality alebo pre dlhodobé procesné analýzy. Metrohm poskytuje predkalibrácie pre nasledujúce produkty: benzín, naftu, tryskové palivo, polyoly, palmový olej a drevnú buničinu.

Na stiahnutie