Nový procesný iónový chromatograf pre online analýzu
26.5.2016

New Process Ion Chromatograph from Metrohm Process Analytics

Pre splnenie stále rastúcich požiadaviek na kvalitu a pravidlá bezpečnosti, a zároveň na efektívnosť procesov, je presná, procesne orientovaná analýza nenahraditeľná. Procesný iónový chromatograf, ktorý je teraz k dispozícii od Metrohm Process Analytics je dokonalým príkladom toho, ako môže byť overená laboratórna analýza integrovaná do procesu pre automatizované a nepretržité monitorovanie.

Vysoká presnosť výsledkov z laboratória do vášho procesného merania

Procesný iónový chromatograf je kompletné robustné riešenie pre viac parametrové analýzu aniónov a katiónov v širokom koncentračnom rozmedzí, ng.l-1 - 1%. Kombinuje osvedčený vysoko účinný iónový chromatograf Metrohm a ProcessLab Manager ako procesné rozhranie. Tým otvára nespočetné možnosti ako presunúť vaše analýzy z laboratória do procesu.

Flexibilnosť, prispôsobiteľnosť a robustnosť (IP65)

Celý analytický systém a všetky činidlá (monitorované pomocou snímačov hladiny) sú uzavreté v dvojkomorovej skrini s krytím IP65 vybavenej monitorom s dotykovou obrazovkou. Vo vnútri skrine je deväť integrovaných modulových blokov pre doplnkové čerpadlá, ventily a meracie nádoby. Komplexné úpravy vzorky a prípravu eluentov možné vykonávať automaticky pomocou rozširujúcich modulov a modulu pre ultra-čistú vodu.

Rôzne možnosti komunikácie a integrácie do riadiacich systémov

Výsledky a ďalšie údaje sú ľahko prístupné z prispôsobiteľného softvéru a môžu byť exportované do LIMS alebo do riadiaceho systému. Analyzátor sa dá ľahko integrovať do lokálnej siete a diaľkovo ovládať. Procesná komunikácia môže byť realizovaná pomocou digitálnych a analógových signálov (4-20 mA) alebo cez MODBUS, TCP prípadne PROFIBUS.

Známe procesné analyzátory Applikon (mokrá chémia), spolu so zariadeniami Metrohm NIRSystems teraz kompletizujú značku Metrohm Process Analytics, ktorá ponúka kompletné procesné analytické systémy pre iónovo selektívne merania, titráciu, iónovú chromatografiu, spektroskopiu, elektrochémiu, fotometriu a TOC.