Kontrola kvality pri výrobe mydla - celková tuková hmota, jódové číslo, a ďalšie pomocou Vis-NIR spektroskopie
28.11.2017

Combined Vis-NIR spectrometer with probe

Metrohm s potešením predstavuje riešenie pre súbežné stanovenie celkovej tukovej hmoty, jódového čísla a obsahu C8-C14 v mydlových pilinách, ktoré vám ušetrí čas a náklady. V teste 46 vzoriek mydlových pilín, boli z hľadiska štandardnej odchýlky a presnosti dosiahnuté dobré výsledky. Aplikácia bola vykonaná na analyzátore Metrohm NIRS XDS SmartProbe Analyzer, pomocou softvéru Vision Air.

Kontrola kľúčových parametrov pri kontrole kvality vo výrobe mydla sa stále často spolieha na kombináciu mokro-chemických metód, predovšetkým na titráciu (pre celkový obsah tukov v jódovom čísle) a chromatografické metódy (pre mastné kyseliny). Vis-NIR spektroskopia pomáha zjednotiť tento multimetódový prístup, a zároveň poskytuje užívateľom klasické výhody spektroskopických metód: Nie je potrebná príprava vzoriek, ani spotrebný materiál, netreba likvidovať odpad, metóda poskytuje výsledky v takmer reálnom čase, a spustí sa jediným stlačením tlačidla.

Táto aplikácia dokazuje, že Vis-NIR spektroskopia je ideálne vhodná pre vysokovýkonnú kontrolu kvality postupov pri výrobe výrobe mydla. Navyše treba spomenúť, že Vis-NIR spektroskopia sa dá použiť na stanovenie dodatočných kvalitatívnych parametrov v mydle a mydlových pilinách, ako sú vlhkosť, číslo kyslosti alebo aktívne detergenty.

Downloads