Kontrola kvality dezinfekčných prostriedkov
3.7.2020

Jednoduché titračné metódy na stanovenie peroxidu vodíka, chlórnanu a chloridu sodného

Quality control of disinfectants with titration

Časté umývanie rúk pomocou vody a mydla a prísne používanie dezinfekčných prostriedkov sú základom prebiehajúceho boja proti šíreniu koronavírusu. Naše najnovšie aplikačné listy opisujú titračné metódy pre výrobcov dezinfekčných prostriedkov na stanovenie koncentrácie kľúčových zložiek vo svojom produkte pomocou titračných metód.

Obsah peroxidu vodíka podľa normy ASTM D2180

Peroxidy sa používajú na dezinfekciu a úpravu vody vďaka svojim antiseptickým vlastnostiam. Peroxidy, perboritany a peruhličitany je možné stanoviť jednoducho pomocou titrácie.

Náš aplikačný list opisuje dve titračné metódy na analýzu peroxidov: ASTM D2180 pre koncentrované roztoky peroxidu vodíka a druhú metódu na stopové stanovenie peroxidu vodíka, ktorá je vhodná pre nízke koncentrácie ako 0,4 mg/L.

Chlórnan a chlorid sodný v dezinfekčnom prostriedku

Náš aplikačný list opisuje spoľahlivú metódu na stanovenie obsahu chlórnanu a chloridu sodného v dezinfekčných prostriedkoch dvoma následnými argentometrickými titráciami v koncentračnom rozmedzí odporúčanom WHO (1 000 mg/L až 5 000 mg/L NaOCL, 200 g/L NaCl).

Na stiahnutie