Metrohm Raman odkupuje spoločnosť Diagnostic anSERS inc.
16.11.2017

Dr. Keith Carron (right) and Dr. Wei Yu (left)

Metrohm Raman s potešením oznamuje odkúpenie spoločnosti Diagnostic anSERS inc. Metrohm Raman, so sídlom v Laramie, Wyoming, je dcérskou spoločnosťou Metrohm AG a hlavným výrobcom ručných Raman spektrometrov. Touto akvizíciou sa možnosti použitia našich analyzátorov Mira Raman rozšíria od okamžitej identifikácie materiálov až po stopovú chemickú analýzu.

Dr. Keith Carron, CEO spoločnosti Metrohm Raman: «Sme nadšení, že máme vybavenie SERS k dispozícii pre Metrohm Raman. Platforma P-SERS je ideálna na detekciu neviditeľných množstiev materiálov, ktoré by boli bez techniky SERS nezistiteľné.»

Vďaka tejto akvizícii, sa k tímu Metrohm Raman pripojí Dr. Wei Yu, spolumajiteľ Diagnostic anSERS a tvorca inovatívnych nízkonákladových substrátov SERS. Substráty doktora Yu v kombinácii so spoľahlivými robustnými Raman detektormi od Metrohm Raman, ponúkajú vďaka inovatívnym softvérovým algoritmom ideálne riešenie detekcie stopových analytov, ako napríklad heroínu, vo vzorkách z terénu. Metrohm Raman zaradí do svojej ponuky substráty SERS začiatkom roka 2018. Ako prvý predstaví analyzátor Mira DS.

Metrohm je popredným výrobcom prístrojov na chemickú analýzu. Metrohm je jedinečný v ponuke riešení pre všetky druhy iónových analýz (potenciometrická titrácia, Karl Fischer titrácia, voltampérometria, iónová chromatografia, meranie pH, vodivosti a stability). Okrem toho portfólio Metrohm zahŕňa aj NIR- / a Raman spektroskopiu, softvér, dávkovacie systémy a riešenia pre laboratórnu automatizáciu. Spoločnosť Metrohm je v 100% vlastníctve švajčiarskej nadácie Metrohm a je zastúpená v 80 krajinách formou dcerskych spoločností alebo prostredníctvom výhradných distribútorov. Zákaznícka podpora je bezkonkurenčná – všetkým našim zákazníkom poskytujeme kvalitný servis a know-how.

> Stiahnuť dokument v angličtine