OMNIS sa spája s Cubis® II
23.3.2020

Univerzálna digitálna platforma od Metrohm sa spája s najnovšími laboratórnymi váhami Sartorius

Sartorius CUBIS II balance integrated in Metrohm OMNIS titrator
Vďaka softvérovému rozšíreniu (QApp) určenému na váženie, sa Cubis® II od spoločnosti Sartorius stal plne integrovaným modulom platformy OMNIS. Spolupráca s poprednými externými výrobcami a otvorenie OMNISu zdôrazňuje záväzok Metrohmu - svetového lídra v titrácii vytvoriť univerzálnu digitálnu platformu pre laboratórium 21. storočia.

Bezpečnosť a integrita údajov

Váhy Sartorius odosielajú do OMNISu nielen výsledky merania, ale aj kompletné metadáta každého váženia vykonaného na váhe. Šifrovanie všetkých vymieňaných údajov zabezpečuje najvyššie štandardy integrity a bezpečnosti údajov pri integrácii do lokálnej siete.

Centrálny user management

Administratívne úkony pre váhy Cubis® II sú riadené a overované centrálne v prístroji OMNIS. Kompletná revízna stopa všetkých udalostí je tiež zaznamenaná v OMNIS. Všetky požiadavky na dodržiavania predpisov (FDA a EurdraLex) sú splnené. Vďaka bezproblémovej integrácii s Cubis® II  slúži OMNIS odteraz aj ako analytická váha.

Ergonomická integrácia pracovných postupov

Váženie vzorky alebo série vzoriek je možné začať priamo na váhe - bez toho, aby bolo potrebné spustiť OMNIS. Limity tolerancie hmotnosti vzoriek sú graficky znázornené na displeji váhy. Ak sú váhy Cubis® II pripojené do lokálnej siete, niekoľko OMNIS užívateľov súčasne dokáže pracovať s tým istým výsledkom z váh.

> Kontaktujte nás pre viac informácií o integrácii Cubis® II s OMNIS

> Viac informácií o OMNIS

> Stiahnuť dokument v angličtine