Normy vo Vyhľadávači aplikácii od Metrohmu
7.6.2017

Standards

Súlad s predpismi je nevyhnutným prvkom pre kontrolu kvality takmer vo všetkých odvetviach. Vedieť, či daná analytická metóda spĺňa príslušnú normu, je rozhodujúce pre nastavenie postupov pri kontrole kvality. Na uľahčenie takéhoto vyhodnocovania, pridala spoločnosť Metrohm na svoju webovú stránku nový filter pre vyhľadávanie noriem.

Mnohé normy vydané národnými a medzinárodnými organizáciami pre normalizáciu, normalizačnými organizáciami (SDO) a normalizačnými orgánmi, napr. AOAC, ASTM, BIS, DIN, ISO, EPA, Ph. Eur., UOP alebo USP. majú významný vplyv na zlepšenie bezpečnosti a kvality výrobkov. Nie je však jednoduché, aby výrobcovia rozhodovali, či postupy v laboratóriách na kontrolu kvality spĺňajú metódy opísané v normách.

S cieľom pomôcť výrobcom v rôznych odvetviach s týmto rozhodovaním spoločnosť Metrohm na webovej podstráke Vyhľadávač aplikácií zaradila nový filter pre štandardy. Vyhľadávač aplikácií funguje ako voľne dostupná online knižnica obsahujúca všetky aplikácie Metrohm.

Návštevníci webovej stránky si môžu vyhľadať príslušnú normu, a zobraziť si iba tie dokumenty k aplikáciám, ktoré sú v súlade s príslušným štandardom. V spojení s existujúcimi filtrami pre analyt / parameter, maticu/vzorku, priemyselné odvetie a analytickú metódu umožňuje tento nový filter návštevníkom webovej stránky ľahšie nájsť relevantné dokumenty k vybraným aplikáciám.

> Prejdite do Vyhľadáča aplikácií

> Stiahnuť dokument v angličtine